Navigācijas ceļš

Kā tiek izlietots ES budžets

ES līdzekļu izlietošanas ilgtermiņa prioritātes un maksimālās summas ir noteiktas daudzgadu finanšu shēmā.

No ES budžeta finansē visdažādākos darbības virzienus, no lauku teritoriju attīstības un vides saudzēšanas līdz ES ārējo robežu aizsardzībai un cilvēktiesību aizstāvībai. ES budžeta lielumu un sadalījumu kopīgi nosaka ES Padome, ES Parlaments un Eiropas Komisija. Savukārt līdzekļu izlietošana ir Komisijas pārziņā. Aptuveni par 80 % budžeta līdzekļu izlietošanu kopīgi atbild Komisija un ES dalībvalstis.

ES budžeta izstrāde

Par budžetu kopīgi lemj Komisija, Padome un Parlaments DeutschEnglishfrançais. Komisija iesniedz projektu izskatīšanai Padomē un Parlamentā. Šīs iestādes var projektā izdarīt izmaiņas; ja tām nesaskan viedokļi, jāpanāk kompromiss.

Katra gada budžetā ir norādītas summas, par kurām iepriekš panākta vienošanās saskaņā ar plānu, ko dēvē par daudzgadu finanšu shēmu. Šāda sistēma ļauj ES efektīvi plānot finansēšanas programmas jau vairākus gadus iepriekš. Pašreizējā shēma darbojas no 2014. līdz 2020. gadam.

Lasiet vēl par ES budžeta procedūru

ES līdzekļu pārvaldīšana

Par budžeta sadali galīgā teikšana ir Komisijai, tomēr aptuveni 80 % ES līdzekļu pārvalda ES dalībvalstis. Ja ir veikti neatbilstoši maksājumi, Komisija strādā ar attiecīgajām ES dalībvalstīm, lai naudu atgūtu. Pārredzamības labad organizācijas un uzņēmumi, kas saņem ES finansējumu, tiek iekļauti publiskā reģistrā.

Kādām vajadzībām naudu izlieto

ES budžets ir sadalīts aptuveni sešās izdevumu jomās. DeutschEnglishfrançais

Pašlaik lauvas tiesa aiziet izaugsmes un nodarbinātības sekmēšanai un reģionu ekonomisko atšķirību mazināšanai. Lielu budžeta daļu saņem arī lauksaimniecība, lauku attīstība, zivsaimniecība un vides aizsardzība. Daļu līdzekļu izmanto arī cīņai pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālo imigrāciju.

Uzziniet, cik naudas ES iegulda jūsu valstī, kādās jomās, cik daudz salīdzinājumā ar citām valstīm un no kurienes šī nauda nāk.

Videomateriāli

Neizprotat ES budžetu?

Neizprotat ES budžetu?

Kā tiek veidots ES budžets? Vai tērējam milzīgas summas, lai to finansētu? Kādu labumu tas sniedz dalībvalstīm?

 Skatīt arī

 Lejupielādes

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Neizprotat ES budžetu?

Neizprotat ES budžetu?

Kā tiek veidots ES budžets? Vai tērējam milzīgas summas, lai to finansētu? Kādu labumu tas sniedz dalībvalstīm?

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?