Naršymo kelias

Kaip naudojamos ES biudžeto lėšos?

ES biudžeto lėšos skiriamos įvairiausiai veiklai: kaimo plėtrai, aplinkos, išorės sienų apsaugai, žmogaus teisių propagavimui ir kt. Apie biudžeto dydį ir jo lėšų paskirstymą nuomonę išsakyti gali visos trys institucijos – Komisija, Taryba ir Parlamentas. Tačiau už pačias išlaidas atsakinga Komisija ir ES šalys.

Biudžeto planavimas

Dėl biudžeto drauge sprendžia Komisija, Taryba ir Parlamentas DeutschEnglishfrançais. Komisija pateikia išlaidų plano projektą svarstyti Tarybai ir Parlamentui. Šie gali jį keisti ir, jei projektui nepritaria, bando rasti kompromisą.

Kiekvienų metų biudžetas rengiamas pagal ilgalaikį išlaidų planą, vadinamą finansine programa, sudaromą septyneriems metams. Dabartinė programa vykdoma 2007–2013 m. Dėl finansinės programos ES gali veiksmingai planuoti išlaidų programas keleriems metams į priekį.

Plačiau apie ES biudžeto procedūrą

ES lėšų administravimas

Galutinė atsakomybė už biudžeto paskirstymą tenka Komisijai, bet 76 % ES lėšų administruoja ES šalys. Sukčiavimo ar nepagrįstų išmokų atvejais Komisija drauge su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba ir ES šalimis siekia atgauti pinigus. Skaidrumo dėlei informacija apie ES lėšų gavėjus yra vieša.

Kaip panaudojami pinigai

ES biudžeto lėšos iš esmės leidžiamos šešiose srityse DeutschEnglishfrançais.

Šiuo metu didžiausia dalis tenka ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui bei regionų ekonominių skirtumų mažinimui. Kita didelė dalis tenka žemės ūkiui, kaimo plėtrai, žuvininkystei ir aplinkosaugai. Kitos biudžeto lėšos skiriamos kovai su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir nelegalia imigracija.

 Siuntos

  • Apie biudžetą glaustai Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • 2013 m. ES biudžetas Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • ES biudžetas. Faktai ir mitai Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?