Navigointipolku

Miten EU:n budjettivarat käytetään?

EU:n talousarviosta rahoitetaan lukuisia erilaisia toimia, esimerkiksi maaseudun kehittämistoimenpiteitä, ympäristönsuojelua, ulkorajojen suojelua ja ihmisoikeuksien edistämistoimia. Komissio, neuvosto ja parlamentti päättävät yhdessä talousarvion koosta ja jakoperusteista. Varojen varsinaisesta käytöstä ovat kuitenkin vastuussa komissio ja EU-maat.

Talousarvion laatiminen

Talousarviosta päättävät yhdessä komissio, neuvosto ja parlamentti DeutschEnglishfrançais. Komissio laatii varainkäyttösuunnitelmasta luonnoksen ja antaa sen neuvoston ja parlamentin käsiteltäväksi. Neuvosto ja parlamentti voivat tehdä luonnokseen muutoksia. Jos ne ovat erimielisiä, ne voivat pyrkiä kompromissiin.

Vuosittaiset talousarviot ovat osa rahoituskehykseksi kutsuttua pitkän aikavälin varainkäyttösuunnitelmaa. Kyseessä on seitsemän vuoden suunnitelma, joka kattaa tällä hetkellä vuodet 2007–2013. Rahoituskehyksen avulla EU:ssa voidaan suunnitella varainkäyttöohjelmia tehokkaasti useita vuosia etukäteen.

EU:n talousarviomenettely – lisätietoa

EU-varojen hallinnointi

Talousarvion käytöstä päättää viime kädessä komissio. EU-maat hallinnoivat kuitenkin 76:ta prosenttia EU:n varoista. Jos varoja on myönnetty aiheettomasti tai on syytä epäillä petosta, komissio perii rahat takaisin yhteistyössä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) ja EU-maiden kanssa. Avoimuussyistä tiedot EU-varojen saajista ovat julkisia.

Mihin rahat käytetään

EU:n talousarviossa varat osoitetaan kuuteen pääkohteeseen DeutschEnglishfrançais.

Tällä hetkellä suurin osuus käytetään kasvun ja työpaikkojen luomiseen sekä alueiden välisten taloudellisten erojen tasaamiseen. Toinen merkittävä osuus käytetään maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, kalastukseen ja ympäristönsuojeluun. Muita rahankäyttökohteita ovat mm. terrorismin torjunta sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton ehkäiseminen.

 Ladattavat tiedostot

  • Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • EU:n talousarvio vuodeksi 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • EU:n rahankäyttö. Myytit nurin Deutsch (de) English (en) français (fr)  

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.