Navigatsioonitee

Kuidas ELi eelarvet kasutatakse?

ELi eelarvest rahastatakse suurt hulka tegevusi, mis ulatuvad maaelu arendamisest ja keskkonnakaitsest kuni välispiiride kaitsmise ja inimõiguste edendamiseni. Komisjonil, nõukogul ja Euroopa Parlamendil on kõigil sõnaõigus eelarve suuruse ja eraldiste üle otsustamisel. Tegelike kulude eest vastutavad komisjon ja ELi liikmesriigid.

Eelarve koostamine

Eelarve üle otsustavad üheskoos komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament DeutschEnglishfrançais. Komisjon esitab nõukogule ja Euroopa Parlamendile arutamiseks esialgse kulude kava. Viimased võivad teha muudatusi ja kui ollakse eriarvamusel, püütakse leida kompromiss.

Iga aasta eelarve on osa pikaajalisest kulude kavast, mida nimetatakse finantsraamistikuks. See on seitsmeaastane raamistik, mis praegu hõlmab ajavahemikku 2007–2013. Raamistik võimaldab ELil kavandada kuluprogramme tõhusalt mitu aastat ette.

Lugege täiendavalt ELi eelarvemenetluse kohta

ELi rahaliste vahendite haldamine

Eelarve eraldamise eest vastutab komisjon, kuid ELi liikmesriikide hallata on 76% ELi vahenditest. Pettuste või alusetute maksete puhul teeb komisjon koostööd Euroopa Pettustevastase Ameti ja ELi liikmesriikidega, et raha tagasi saada. Läbipaistvuse tagamiseks on teave ELi vahenditest abisaajate kohta avalikkusele kättesaadav.

Raha kasutamine

ELi eelarves on kuus peamist kuluvaldkonda DeutschEnglishfrançais.

Praegu on suurim osa eelarve vahenditest eraldatud majanduskasvule ja töökohtade loomisele ning majanduslike erinevuste vähendamisele piirkondade vahel. Teine suur osa eelarvest on eraldatud põllumajandusele, maaelu arengule, kalandusele ja keskkonnakaitsele. Eelarvest eraldatakse vahendeid ka võitlusele terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja ebaseadusliku sisserände vastu.

 Allalaadimine

  • Ülevaade Euroopa Liidu eelarvest Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • ELi 2013. aasta eelarve Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • ELi kulutused – müüdipurustaja Deutsch (de) English (en) français (fr)  

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?