Διαδρομή πλοήγησης

Πώς διατίθεται ο προϋπολογισμός της ΕΕ;

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτεί ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την αγροτική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος μέχρι την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. H Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμμετέχουν στον καθορισμό του μεγέθους του προϋπολογισμού και του τρόπου κατανομής των δαπανών. Ωστόσο, την ευθύνη για τις πραγματικές δαπάνες έχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Επιτροπή.

Κατάρτιση του προϋπολογισμού

Τον προϋπολογισμό καταρτίζουν από κοινού η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο DeutschEnglishfrançais. Η Επιτροπή υποβάλλει ένα σχέδιο δαπανών προς εξέταση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Τα δύο αυτά όργανα μπορούν να τροποποιήσουν το σχέδιο και, αν διαφωνούν, να αναζητήσουν συμβιβαστική λύση.

Ο προϋπολογισμός κάθε έτους εντάσσεται σ' ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο δαπανών γνωστό ως "δημοσιονομικό πλαίσιο". Πρόκειται για ένα επταετές πλαίσιο, που σήμερα καλύπτει την περίοδο 2007 - 2013 και επιτρέπει στην ΕΕ να σχεδιάζει αποτελεσματικά τα προγράμματα δαπανών αρκετά χρόνια πριν.

Διαβάστε περισσότερα για τη διαδικασία προϋπολογισμού της ΕΕ

Διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατανομή των δαπανών του προϋπολογισμού. Ωστόσο, το 76% των κονδυλίων της Ένωσης το διαχειρίζονται τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε περιπτώσεις απάτης ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, η Επιτροπή συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και τα κράτη μέλη της ΕΕ για να επιτύχει επιστροφή των καταβληθέντων ποσών. Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, πληροφορίες για τους δικαιούχους κονδυλίων της ΕΕ είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Πώς δαπανώνται τα χρήματα;

Υπάρχουν γενικά έξι τομείς δαπανών στον προϋπολογισμό της ΕΕ DeutschEnglishfrançais.

Σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο αναλογεί στη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας και στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών. Ένα άλλο μεγάλο μερίδιο διατίθεται για τη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Άλλες δαπάνες αφορούν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης.

 Τηλεφορτώσεις

  • Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια ματιά Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Οι δαπάνες της ΕΕ – Η κατάρριψη ενός μύθου Deutsch (de) English (en) français (fr)  

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;