Hvordan bruges EU-budgettet?

EU-budgettet finansierer en lang række aktiviteter fra udvikling af landdistrikterne og miljøbeskyttelse til beskyttelse af de ydre grænser og forbedring af menneskerettighederne. Kommissionen, Rådet og Parlamentet har alle indflydelse på, hvor stort budgettet er, og hvordan det fordeles. Men det er Kommissionen og EU-landene, der er ansvarlige for det faktiske forbrug.

Udarbejdelse af budgettet

Budgettet vedtages i fællesskab af Kommissionen, Rådet og Parlamentet DeutschEnglishfrançais. Kommissionen indgiver et udkast til en udgiftsplan til Rådet og Parlamentet, som de skal tage stilling til. De kan foretage ændringer, og hvis de er uenige, kan de forsøge at udarbejde et kompromis.

Hver års budget en del af en flerårig udgiftsplan kaldet "den finansielle ramme". Det er en syvårig ramme, der på nuværende tidspunkt løber fra 2007 til 2013. Det giver EU mulighed for at planlægge udgifterne effektivt flere år frem i tiden.

Læs mere om EU's budgetprocedure

Forvaltning af EU's midler

Det er i sidste ende Kommissionen, der er ansvarlig for at fordele budgettet. Men EU-landene forvalter 76 % af EU's midler. I tilfælde af svig eller uretmæssigt udbetalte beløb arbejder Kommissionen sammen med det europæiske kontor for bekæmpelse af svig og EU-landene for at geninddrive pengene. For at sikre gennemsigtighed er oplysninger om EU's støttemodtagere tilgængelige for offentligheden.

Sådan bruges pengene

Der er overordnet set seks udgiftsområder i EU-budgettet DeutschEnglishfrançais.

For øjeblikket bruges den største del på at skabe vækst og arbejdspladser og mindske økonomiske uligheder mellem regionerne. En anden stor andel bruges på landbrug, udvikling af landdistrikterne, fiskeri og miljøbeskyttelse. Andre udgiftsområder omfatter bekæmpelse af terrorisme, organiseret kriminalitet og ulovlig indvandring.

 Download

  • EU’s budget — et overblik Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • EU's budget for 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • EU's udgifter – Myter og fakta Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?