Jak se využívá rozpočet EU?

Dlouhodobé priority a limity výdajů EU vymezuje víceletý finanční rámec (tzv. Multiannual Financial Framework).

Z rozpočtu EU jsou financovány nejrůznější činnosti: počínaje rozvojem venkovských oblastí, přes ochranu životního prostředí a vnějších hranic Unie po prosazování lidských práv. O výši rozpočtu a jeho přerozdělování rozhodují společně Komise, Rada a Evropský parlament. Komise pak odpovídá za to, jak jsou prostředky z něj využívány. Komise sdílí s členskými zeměmi EU odpovědnost za přibližně 80 % rozpočtu.

Sestavování rozpočtu

O rozpočtu rozhodují společně Komise, Rada a Evropský parlament DeutschEnglishfrançais. Komise nejdříve předkládá návrh k posouzení Radě a Evropskému parlamentu. Tyto orgány jsou oprávněny návrh pozměňovat. Pokud se neshodnou, musí dojednat kompromis.

Rozpočet na každý rok pak stanoví částky dohodnuté předem v souladu s víceletým finančním rámcem. Unie tak může efektivně plánovat výdaje na realizaci nejrůznějších programů na několik let dopředu. Stávající rámec byl sestaven na období 2014–2020.

Další informace o sestavování rozpočtu EU

Správa finančních prostředků EU

Konečnou odpovědnost za finální přidělování prostředků z rozpočtu má Komise. Samy členské státy však spravují kolem 80 % finančních prostředků Unie. Pokud dojde k vyplacení plateb neoprávněně, Komise spolupracuje s členskými zeměmi a peníze vymáhá nazpět. Aby bylo možné zaručit transparentnost, jsou údaje o organizacích a společnostech, kterým jsou poskytovány evropské prostředky, veřejně přístupné.

Jak jsou finanční prostředky rozdělovány?

Rozpočet je rozdělen zhruba do 6 výdajových oblastí. DeutschEnglishfrançais

Největší podíl v současnosti směruje na vytváření růstu a pracovních míst a na snižování ekonomických rozdílů mezi evropskými regiony. Významný podíl dále představuje zemědělství, rozvoj venkova, rybolov a ochrana životního prostředí. Prostředky z rozpočtu EU dále využívá například na boj proti terorismu, organizovanému zločinu a nelegálnímu přistěhovalectví.

Chcete vědět, kolik peněz se z rozpočtu EU vydá v České republice a kam tyto peníze směřují? Zajímá vás, jak je na tom Česko v porovnání s ostatními zeměmi a odkud tyto prostředky pocházejí?

Video

Nerozumíte rozpočtu EU?

Nerozumíte rozpočtu EU?

Jak se navrhuje rozpočet EU? Platíme majlant, abychom jej podpořili? Jaký prospěch přináší členským zemím?

 Viz také

 Ke stažení

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Nerozumíte rozpočtu EU?

Nerozumíte rozpočtu EU?

Jak se navrhuje rozpočet EU? Platíme majlant, abychom jej podpořili? Jaký prospěch přináší členským zemím?

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?