Jak je využíván rozpočet EU?

Prostředky z rozpočtu EU se využívají na nejrůznější činnosti: od rozvoje venkova, přes ochranu životního prostředí a vnějších hranic Unie po prosazování lidských práv. O velikosti rozpočtu a jeho přerozdělování rozhodují společně Komise, Rada a Evropský parlament. Za to, jak budou prostředky nakonec v jednotlivých oblastech využity, odpovídá Komise a orgány členských států.

Sestavování rozpočtu

O rozpočtu rozhodují společně Komise, Rada a Evropský parlament DeutschEnglishfrançais. Komise předkládá návrh plánu výdajů k posouzení Radě a Evropskému parlamentu. Tyto orgány jsou oprávněny provádět změny a v případě rozdílných stanovisek hledat kompromisní řešení.

Rozpočty na jednotlivá léta jsou vytvářeny podle dlouhodobého plánu výdajů, kterému se říká „finanční rámec“. Finanční rámec se připravuje každých sedm let. Momentálně je v platnosti rámec na období 2007–2013. Unie tak může efektivně plánovat výdaje na realizaci nejrůznějších programů na několik let dopředu.

Další informace o sestavování rozpočtu EU

Správa finančních prostředků EU

Za finální přidělování prostředků z rozpočtu odpovídá Komise. Samy členské státy však spravují 76 % finančních prostředků Unie. Dojde-li k podvodu nebo k neoprávněnému vyplacení částek, zajišťuje nápravu Komise spolu s Evropským úřadem pro boj proti podvodům a s členskými státy. Informace o příjemcích prostředků EU jsou v zájmu transparentnosti k dispozici veřejnosti.

Jak jsou finanční prostředky rozdělovány?

Rozpočet EU obsahuje zhruba šest oblastí výdajů DeutschEnglishfrançais.

Největší podíl v současnosti směruje na vytváření růstu a pracovních míst a na snižování ekonomických rozdílů mezi regiony. Další velká část je vynakládána na zemědělství, rozvoj venkova, rybolov a ochranu životního prostředí. Další prostředky EU využívá například na boj proti terorismu, organizovanému zločinu a nelegálnímu přistěhovalectví.

 Ke stažení

  • Rozpočet Evropské unie – Základní údaje Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Rozpočet EU na rok 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Výdaje EU – Uvádíme mýty na pravou míru Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?