Навигационна пътека

Как се изразходва бюджетът на ЕС?

С бюджета на ЕС се финансира широк кръг от дейности – от развитие на селските райони и защита на околната среда до защита на външните граници и утвърждаване на човешките права. Комисията, Съветът и Парламентът определят размера на бюджета и неговото разпределение. За реалното изразходване на средствата обаче са отговорни Комисията и държавите от ЕС.

Съставяне на бюджета

Решенията за бюджета се вземат съвместно от Комисията, Съвета и Парламента DeutschEnglishfrançais. Комисията представя проектоплан за разходите на Съвета и Парламента. Те могат да внесат промени и, ако не са съгласни, могат да се опитат да постигнат компромис.

Бюджетът за всяка отделна година е част от дългосрочен план за разходите, наричан „финансова рамка“. Рамката е седемгодишна, като сегашната обхваща периода 2007 – 2013 г. Тя позволява на ЕС да планира ефективно програмите за разходи за няколко години напред.

Прочетете повече за бюджетната процедура на ЕС

Управление на средствата на ЕС

В крайна сметка отговорността за разпределянето на бюджета носи Комисията. Въпреки това страните от ЕС управляват 76 % от средствата на Съюза. В случай на измама или неправомерни плащания, Комисията работи заедно с Европейската служба за борба с измамите и държавите от ЕС за възстановяване на средствата. За да се гарантира прозрачност, информацията за получателите на средства от ЕС е достъпна за обществеността.

За какво се изразходват средствата

В бюджета на ЕС има шест основни области на разходи DeutschEnglishfrançais.

В момента най-много средства се изразходват за създаване на растеж и работни места и за намаляване на различията между регионите. Голям дял от бюджета е за селско стопанство, развитие на селските райони, рибарство и опазване на околната среда. Друга част от средствата се използват за борба срещу тероризма, организираната престъпност и незаконната имиграция.

 Изтегляния

  • Бюджетът на ЕС накратко Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Бюджет на ЕС за 2013 г. Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Разходите на ЕС – краят на един мит Deutsch (de) English (en) français (fr)  

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?