Euron

Euron är det mest handfasta beviset på EU-samarbetet. Den gemensamma valutan har införts i 19 av de 28 EU-länderna och används av cirka 338,6 miljoner människor varje dag. Alla som reser utomlands eller handlar på webbplatser i andra EU-länder ser direkt den praktiska nyttan med euron.

EU:s monetära samarbete

Ekonomiska och monetära unionen omfattar samordning av den ekonomiska politiken och finanspolitiken, en gemensam penningpolitik och euron som gemensam valuta. Euron infördes den 1 januari 1999 som en virtuell valuta för kontantlösa betalningar och räkenskaper. Sedlarna och mynten infördes den 1 januari 2002.

Se hur eurosedlarna och euromynten ut.

Vilka länder har infört euron?

Euron (€) är officiell valuta i 19 av de 28 EU-länderna. Euroländerna, som tillsammans kallas för euroområdet, är

Läs mer om EU-länderna och euron .

Över 175 miljoner människor över hela världen använder en valuta som är knuten till euron.

Fördelar med euron

En gemensam valuta har många fördelar. Man slipper t.ex. växlingskostnader och svängningar i växelkurserna. Eftersom det blir lättare för företag att göra affärer över gränserna och ekonomin blir mer stabil, växer också ekonomin och konsumenterna får mer att välja på. En gemensam valuta gör det också lättare för folk att resa och handla i andra länder. Internationellt sett ger euron EU större inflytande, eftersom det är den näst viktigaste internationella valutan efter den amerikanska dollarn.

Penningpolitiken

Den oberoende Europeiska centralbanken ansvarar för de monetära frågorna i EU. Bankens viktigaste mål är att upprätthålla prisstabiliteten. Banken fastställer också styrräntor English för euroområdet. Även om EU-länderna fortfarande driver in skatter och varje land beslutar om sin egen budget, har de nationella regeringarna enats om gemensamma regler för de offentliga finanserna English (en) för att kunna samordna sina insatser för stabilitet, tillväxt och sysselsättning.

Den ekonomiska och finansiella krisen

Den globala ekonomiska krisen English (en) som inleddes 2008 har krävt snabba och ihållande insatser från EU-länderna, Europeiska centralbanken och EU-kommissionen. De arbetar nära tillsammans för att stödja tillväxt och sysselsättning, skydda besparingar, upprätthålla kreditflödet till företag och hushåll och förbättra styrelseformerna.

Videoklipp

Euron från insidan

Euron från insidan

Alla EU-länder – eller nästan alla – måste gå med i euroområdet. Men hur ser reglerna för den gemensamma valutan ut? Följ med på en resa till eurons inre.

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?