Navigacijska pot

Evro

Evro je je najvidnejši simbol evropskega povezovanja, saj je skupna valuta 19 držav članic in plačilno sredstvo 338,6 milijonov evropskih državljanov. Evropskim državljanom prinaša veliko koristi, zlasti kadar potujejo v tujino ali opravljajo spletne nakupe na spletnih straneh drugih držav članic.

Monetarno sodelovanje

Ekonomska in monetarna unija zajema usklajevanje ekonomskih in fiskalnih politik, skupno monetarno politiko ter skupno valuto evro. Evro je bil uveden 1. januarja 1999 kot knjižni denar za negotovinska plačila in računovodske namene. Bankovci in kovanci so bili dani v obtok 1. januarja 2002.

Oglejte si evrske bankovce in kovance.

Katere države uporabljajo evro

Evro (€) je uradna valuta 19 od skupaj 28 držav članic EU. Te države sestavljajo t. i. evrsko območje. 

Več o državah članicah EU in evru English (en)

Več kot 175 milijonov ljudi po vsem svetu uporablja valute, vezane na evro.

Vloga evra

Enotna valuta ima številne prednosti. Z enotno valuto so odpravljena valutna nihanja in stroški menjave. Čezmejno poslovanje podjetij je lažje, gospodarstvo je stabilnejše, gospodarska rast večja, potrošniki pa imajo večjo izbiro. Zaradi enotne valute je lažje tudi potovati in nakupovati v drugih državah članicah. Tudi na svetovni ravni ima EU večjo težo, saj je evro za ameriškim dolarjem druga najpomembnejša svetovna valuta.

Upravljanje evra

Neodvisna Evropska centralna banka English nadzoruje monetarne zadeve EU. Njen glavni cilj je ohranjati stabilnost cen. ECB določa tudi številne ključne obrestne mere English v evrskem območju. Države EU same pobirajo davke in odločajo o svojem poračunu, vendar zaradi lažjega usklajevanja nacionalnih ukrepov za stabilnost, rast in zaposlovanje upoštevajo skupne predpise o javnih financah.

Gospodarska in finančna kriza

Zaradi svetovne gospodarske krize English, ki se je začela leta 2008, morajo države članice EU, Evropska centralna banka in Evropska komisija sprejemati nekatere odločne in trajne ukrepe. Z njimi želijo podpreti gospodarsko rast in zaposlovanje, zavarovati prihranke, ohraniti dosegljivost posojil za podjetja in gospodinjstva, zagotoviti finančno stabilnost ter izboljšati sistem finančnega upravljanja.

Videoposnetki

Znotraj evra

Znotraj evra

Vse države članice EU - ali skoraj vse - se morajo pridružiti evrskemu območju. Kakšna so pravila skupne valute? Vpogled v notranje delovanje evra.

Spoznajte novi bankovec za 20 evrov!

Spoznajte novi bankovec za 20 evrov!

Novi bankovec za 20 evrov bodo dali v obtok 25. novembra 2015. Več informacij: http://www.new-euro-banknotes.eu

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Znotraj evra

Znotraj evra

Vse države članice EU - ali skoraj vse - se morajo pridružiti evrskemu območju. Kakšna so pravila skupne valute? Vpogled v notranje delovanje evra.

Spoznajte novi bankovec za 20 evrov!

Spoznajte novi bankovec za 20 evrov!

Novi bankovec za 20 evrov bodo dali v obtok 25. novembra 2015. Več informacij: http://www.new-euro-banknotes.eu

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?