Navigačný riadok

Euro

Euro je najhmatateľnejším úspechom európskej integrácie – je to mena spoločná pre 19 z 28 členských štátov EÚ, ktorú každodenne používa okolo 338,6 miliónov ľudí. Prínosy spoločnej meny okamžite pocíti každý, kto cestuje do zahraničia alebo nakupuje na internete od predajcu z iného štátu.

Menová spolupráca v EÚ

Pojem hospodárska a menová únia zahŕňa koordináciu menových a fiškálnych politík, spoločnú menovú politiku a euro ako spoločnú menu. Euro sa začalo používať 1. januára 1999 ako virtuálna mena pre bezhotovostné transakcie a na účely účtovníctva. Bankovky a mince začali cirkulovať 1. januára 2002.

Prezrite si eurobankovky a euromince

Ktoré krajiny používajú euro?

Euro (€) je oficiálnou menou v 19 z 28 členských štátov EÚ. Tieto krajiny sú spoločne známe ako eurozóna. 

Ďalšie informácie o eure a krajinách EÚ English (en) .

Meny, ktoré sú naviazané na euro, používa celosvetovo viac ako 175 miliónov ľudí.

Účel eura

Jednotná mena prináša veľa výhod, ako sú odstránenie pohyblivých výmenných kurzov a zmenárenských poplatkov. A keďže spoločnosti môžu jednoduchšie obchodovať v zahraničí a ekonomika je stabilnejšia, hospodárstvo rastie a spotrebitelia majú väčšiu možnosť výberu. Spoločná mena takisto podporuje cestovný ruch a nákupy v iných krajinách. Na globálnej úrovni euro poskytuje EÚ väčšiu váhu, keďže ide o druhú najvýznamnejšiu medzinárodnú menu, hneď po americkom dolári.

Riadenie eura

Menové záležitosti EÚ má na starosti nezávislá Európska centrálna banka English. Jej hlavným cieľom je udržiavať cenovú stabilitu. ECB takisto stanovuje celý rad kľúčových úrokových sadzieb English pre eurozónu. Napriek spoločnej menovej politike sú členské štáty nezávislé, pokiaľ ide o výber daní, a každý štát samostatne rozhoduje o vlastnom rozpočte. Ich vlády sa však dohodli na spoločných pravidlách pre verejné financie, aby mohli koordinovať svoje činnosti v záujme stability, rastu a zamestnanosti.

Hospodárska a finančná kríza

Od prepuknutia v celosvetovom meradle v roku 2008 si hospodárska kríza English vyžaduje rýchle a kontinuálne opatrenia zo strany národných vlád, Európskej centrálnej banky a Komisie. Všetky tieto inštitúcie úzko spolupracujú na podpore rastu a tvorby pracovných miest, ochrane úspor, zachovaní poskytovania úverov podnikateľom a domácnostiam, zabezpečovaní finančnej stability a na zavádzaní lepších pravidiel hospodárskej správy a riadenia do budúcnosti.

Videá

O spoločnej mene

O spoločnej mene

Takmer všetky krajiny Európskej únie raz musia prijať euro. Aké sú teda pravidlá spoločnej meny? Približujeme detaily fungovania eura.

Pozrite si novú 20-eurovú bankovku

Pozrite si novú 20-eurovú bankovku

Nová 20-eurová bankovka bude uvedená do obehu 25. novembra 2015. Ďalšie informácie: http://www.new-euro-banknotes.eu

O spoločnej mene

O spoločnej mene

Takmer všetky krajiny Európskej únie raz musia prijať euro. Aké sú teda pravidlá spoločnej meny? Približujeme detaily fungovania eura.

Pozrite si novú 20-eurovú bankovku

Pozrite si novú 20-eurovú bankovku

Nová 20-eurová bankovka bude uvedená do obehu 25. novembra 2015. Ďalšie informácie: http://www.new-euro-banknotes.eu

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?