You are here:

Euro

Euro je najhmatateľnejším úspechom európskej integrácie – je to mena spoločná pre 19 z 28 členských štátov EÚ, ktorú každodenne používa okolo 338,6 miliónov ľudí. Prínosy spoločnej meny okamžite pocíti každý, kto cestuje do zahraničia alebo nakupuje na internete od predajcu z iného štátu.

Menová spolupráca v EÚ

Pojem hospodárska a menová únia zahŕňa koordináciu menových a fiškálnych politík, spoločnú menovú politiku a euro ako spoločnú menu. Euro sa začalo používať 1. januára 1999 ako virtuálna mena pre bezhotovostné transakcie a na účely účtovníctva. Bankovky a mince začali cirkulovať 1. januára 2002.

Prezrite si eurobankovky a euromince

Ktoré krajiny používajú euro?

Euro (€) je oficiálnou menou v 19 z 28 členských štátov EÚ. Tieto krajiny sú spoločne známe ako eurozóna. 

Ďalšie informácie o eure a krajinách EÚ.

Meny, ktoré sú naviazané na euro, používa celosvetovo viac ako 175 miliónov ľudí.

Účel eura

Jednotná mena prináša veľa výhod, ako sú odstránenie pohyblivých výmenných kurzov a zmenárenských poplatkov. A keďže spoločnosti môžu jednoduchšie obchodovať v zahraničí a ekonomika je stabilnejšia, hospodárstvo rastie a spotrebitelia majú väčšiu možnosť výberu. Spoločná mena takisto podporuje cestovný ruch a nákupy v iných krajinách. Na globálnej úrovni euro poskytuje EÚ väčšiu váhu, keďže ide o druhú najvýznamnejšiu medzinárodnú menu, hneď po americkom dolári.

Riadenie eura

Menové záležitosti EÚ má na starosti nezávislá Európska centrálna banka Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) . Jej hlavným cieľom je udržiavať cenovú stabilitu. ECB takisto stanovuje celý rad kľúčových úrokových sadzieb Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) pre eurozónu. Napriek spoločnej menovej politike sú členské štáty nezávislé, pokiaľ ide o výber daní, a každý štát samostatne rozhoduje o vlastnom rozpočte. Ich vlády sa však dohodli na spoločných pravidlách pre verejné financie, aby mohli koordinovať svoje činnosti v záujme stability, rastu a zamestnanosti.

Hospodárska a finančná kríza

Od prepuknutia v celosvetovom meradle v roku 2008 si hospodárska kríza Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) vyžaduje rýchle a kontinuálne opatrenia zo strany národných vlád, Európskej centrálnej banky a Komisie. Všetky tieto inštitúcie úzko spolupracujú na podpore rastu a tvorby pracovných miest, ochrane úspor, zachovaní poskytovania úverov podnikateľom a domácnostiam, zabezpečovaní finančnej stability a na zavádzaní lepších pravidiel hospodárskej správy a riadenia do budúcnosti.

O spoločnej mene

O spoločnej mene

Takmer všetky krajiny Európskej únie raz musia prijať euro. Aké sú teda pravidlá spoločnej meny? Približujeme detaily fungovania eura.

 

Pozrite si novú 20-eurovú bankovku

Nová 20-eurová bankovka bude uvedená do obehu 25. novembra 2015. Ďalšie informácie: http://www.new-euro-banknotes.eu