You are here:

Euro

Euro jest najbardziej namacalnym dowodem integracji europejskiej – wspólnej waluty używa codziennie około 338,6 milionów ludzi w 19 z 28 krajów UE. Korzyści płynące ze wspólnej waluty są oczywiste dla każdego, kto podróżuje za granicą lub robi zakupy na stronach internetowych działających w innym państwie UE.

Współpraca walutowa w UE

Unia gospodarcza i walutowa polega na koordynowaniu polityk gospodarczych i fiskalnych, prowadzeniu wspólnej polityki pieniężnej oraz posługiwaniu się euro jako wspólną walutą. Euro zostało wprowadzone 1 stycznia 1999 r. jako wirtualna waluta do celów płatności bezgotówkowych i rozliczeń rachunkowych. Banknoty i monety euro wprowadzono 1 stycznia 2002 r.

Zobacz, jak wyglądają banknoty i monety euro.

Kraje, których walutą jest euro

Euro (€) jest oficjalną walutą w 19 spośród 28 państw członkowskich UE. Państwa, które przyjęły je jako swoją walutę, wspólnie tworzą tzw. strefę euro. 

Więcej o państwach członkowskich UE i euro

Ponad 175 milionów ludzi na świecie używa walut, których wartość jest powiązana z euro.

Korzyści z euro

Wspólna waluta oferuje wiele korzyści, na przykład pozwala wyeliminować wahania kursowe oraz koszty wymiany walut. Ułatwia też przedsiębiorstwom transgraniczną wymianę handlową i przyczynia się do stabilizacji gospodarki – gospodarka się rozwija, a konsumenci mają większy wybór. Dzięki wspólnej walucie łatwiej jest podróżować i robić zakupy w innych krajach. Na arenie światowej euro zapewnia UE większą siłę przebicia, ponieważ jest drugą po dolarze amerykańskim najważniejszą walutą międzynarodową.

Zarządzanie euro

Sprawami pieniężnymi w UE zajmuje się niezależny Europejski Bank Centralny Wybierz wersję językową tego linka   English (en) . Jego głównym celem jest utrzymanie stabilności cen. Bank ustala także pewną ilość podstawowych stóp procentowych Wybierz wersję językową tego linka   English (en) w strefie euro. Chociaż to państwa członkowskie nadal pobierają podatki, a każde z nich decyduje o własnym budżecie, ich rządy opracowały wspólne zasady dotyczące finansów publicznych, aby móc koordynować działania na rzecz stabilności, wzrostu i zatrudnienia.

Kryzys gospodarczy i finansowy

W odpowiedzi na kryzys gospodarczy Wybierz wersję językową tego linka   English (en) , który w 2008 r. objął cały świat, władze państw członkowskich, Europejski Bank Centralny i Komisja podjęły w ścisłej współpracy wiele działań, których celem jest: pobudzenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, chronienie oszczędności obywateli, zapewnienie przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym dostępu do przystępnych pożyczek, zagwarantowanie stabilności finansowej oraz ustanowienie lepszego systemu zarządzania.

Euro od środka

Euro od środka

Wszystkie kraje UE - lub prawie wszystkie - muszą dołączyć do strefy euro. Ale jakie są zasady wspólnej waluty? Podróż w głąb euro.

 

Poznaj nowy banknot o nominale 20 euro

Nowy banknot o nominale 20 euro do obiegu wejdzie 25 listopada 2015 r. Więcej informacji: http://www.new-euro-banknotes.eu