Is é an euro

Is é an euro an cruthúnas is inbhraite den lánpháirtíocht Eorpach – comhairgeadra atá in úsáid in 19 as 28 dtír an AE agus ag tuairim is 338,6 milliún duine gach lá. Is léir láithreach do dhuine ar bith a thaistealaíonn thar lear nó a dhéanann siopadóireacht ar líne ar shuímh ghréasáin lonnaithe i dtíortha eile de chuid an AE na buntáistí a ghabhann le comhairgeadra.

comhar airgeadaíochta an AE

I gceist san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta tá comhordú ar bheartais eacnamaíocha agus airgid, comhbheartas airgeadaíochta agus an euro mar chomhairgeadra. Seoladh an euro an 1 Eanáir 1999 mar airgeadra fíorúil le haghaidh íocaíochtaí gan airgead tirim agus chun críocha cuntasaíochta. Tugadh nótaí bainc agus boinn isteach an 1 Eanáir 2002.

Caith súil ar nótaí bainc agus boinn euro

Cé na tíortha a úsáideann an euro?

Is é an euro (€) airgeadra oifigiúil 19 de 28 bhallstát an AE. Is iad na tíortha seo, a dtugtar Limistéar an Euro orthu:

Tuilleadh eolais faoi Bhallstáit an AE agus faoin euro .

Baineann os cionn 175 mhilliún duine ar fud an domhain úsáid as airgeadraí atá ceangailte leis an euro.

Cuspóir an euro

Is iomaí buntáiste a ghabhann le hairgeadra aonair, ar nós deireadh a chur le rátaí luaineacha malartaithe agus le costais malartaithe. Toisc gur fusa do chuideachtaí trádáil trasteorann a dhéanamh agus gur cobhsaí an geilleagar, fásann an geilleagar agus bíonn rogha níos fearr ag tomhaltóirí. Spreagadh is ea comhairgeadra do dhaoine freisin dul ag taisteal agus ag siopadóireacht i dtíortha eile. Ar leibhéal domhanda, tugann an euro tionchar níos mó don AE, toisc gurb é an dara airgeadra idirnáisiúnta is tábhachtaí, i ndiaidh dhollar na Stát Aontaithe.

Bainistiú an euro

Is é an Banc Ceannais Eorpach neamhspleách atá i gceannas ar cheisteanna airgeadaíochta san AE. An phríomhaidhm atá aige ná cobhsaíocht praghsanna a choimeád ar bun. príomhrátaí úis English i limistéar an euro. Cé gurb iad tíortha an AE fós a ghearrann cánacha agus cé go socraíonn gach tír a buiséad náisiúnta, tá comhrialacha ceaptha ag rialtais náisiúnta maidir le hairgeadas poiblí English (en) le go mbeidh ar a gcumas a gcuid gníomhaíochtaí um chobhsaíocht, um fhás agus um fhostaíocht a chomhordú.

An Ghéarchéim Gheilleagrach agus Airgeadais

Ó tháinig sé chun cinn ar fud an domhain sa bhliain 2008 ghríosaigh an ghéarchéim gheilleagrach English (en) rialtais náisiúnta an AE, an Banc Ceannais Eorpach agus an Coimisiún chun dianbheart marthanach a dhéanamh. Tá gach institiúid díobh ag oibriú as lámha a chéile chun tacú le fás agus le fostaíocht, coigilteas a chosaint, sreabhadh creidmheasa inacmhainne a choimeád do ghnóthais agus do theaghlaigh, cobhsaíocht airgeadais a chinntiú, agus chun córas rialachais níos fearr a chur i bhfeidhm don todhchaí.

Físeáin

Laistigh den Euro

Laistigh den Euro

Tá ar gach tír san Aontas – nó a bhformhór mór  – dul isteach sa limistéar Euro.
Ach céard iad rialacha an airgeadra chomhchoitinn?
Téana ar aistear go croí an Euro.

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?