Το ευρώ

Το ευρώ, η πιο χειροπιαστή απόδειξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι το κοινό νόμισμα 19 κρατών μελών της ΕΕ (σε σύνολο 28) και χρησιμοποιείται από 338,6 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε μέρα. Τα πλεονεκτήματα του κοινού νομίσματος γίνονται αμέσως αντιληπτά από οποιονδήποτε ταξιδεύει στο εξωτερικό ή πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές από ιστότοπους άλλης χώρας της ΕΕ.

Νομισματική συνεργασία στην ΕΕ

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση προϋποθέτει τον συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών, την ύπαρξη κοινής νομισματικής πολιτικής και κοινού νομίσματος, του ευρώ. Το ευρώ άρχισε να χρησιμοποιείται την 1η Ιανουαρίου 1999 ως εικονικό νόμισμα για πληρωμές χωρίς μετρητά και για λογιστικούς σκοπούς. Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα ευρώ τέθηκαν σε κυκλοφορία την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ρίξτε μια ματιά στα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ

Χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ

Το ευρώ (€) είναι το επίσημο νόμισμα των 19 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτά τα κράτη μέλη, που όλα μαζί αποτελούν την Ευρωζώνη, είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα για τα κράτη μέλη της ΕΕ και το ευρώ .

Περισσότεροι από 175 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο χρησιμοποιούν νομίσματα που συνδέονται σταθερά με το ευρώ.

Σκοπιμότητα του ευρώ

Ένα κοινό νόμισμα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως η κατάργηση των συναλλαγματικών διακυμάνσεων και των συναλλαγματικών προμηθειών. Επειδή το διασυνοριακό εμπόριο γίνεται ευκολότερο για τις επιχειρήσεις και η οικονομία είναι πιο σταθερή, επιτυγχάνεται ανάπτυξη και προσφέρονται περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές. Ένα κοινό νόμισμα ενθαρρύνει επίσης τους ανθρώπους να ταξιδεύουν και να πραγματοποιούν αγορές σε άλλες χώρες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ευρώ αυξάνει την επιρροή της ΕΕ, καθώς είναι το δεύτερο σημαντικότερο διεθνές νόμισμα μετά το δολάριο ΗΠΑ.

Διαχείριση του ευρώ

Η ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των νομισματικών ζητημάτων στην ΕΕ. Κύριος στόχος της είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Η ΕΚΤ καθορίζει επίσης ορισμένα βασικά επιτόκια English για την ευρωζώνη. Αν και οι φόροι εξακολουθούν να επιβάλλονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και κάθε κράτος καταρτίζει μόνο του τον προϋπολογισμό του, οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν συμφωνήσει κοινούς κανόνες για τα δημόσια οικονομικά English (en) , ώστε να είναι σε θέση να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους με στόχο τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Η οικονομική και δημοσιονομική κρίση

Αφότου ξέσπασε παγκοσμίως το 2008, η οικονομική κρίση English (en) προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση των κυβερνήσεων των χωρών μελών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Επιτροπής. Όλα τα μέρη συνεργάστηκαν στενά για τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης, την προστασία των καταθέσεων, τη διατήρηση των δυνατοτήτων προσιτού δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, τη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας και την εφαρμογή ενός συστήματος καλύτερης διακυβέρνησης στο μέλλον.

Βίντεο

Στα άδυτα του ευρώ

Στα άδυτα του ευρώ

Όλες οι χώρες της ΕΕ- ή σχεδόν όλες- είναι μέλη της Ευρωζώνης. Ποιοι είναι όμως οι κανόνες του ενιαίου νομίσματος; Ας κάνουμε ένα ταξίδι στα ενδότερα του ευρώ.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;