Euroen

Euroen er det mest håndgribelige bevis på den europæiske integration – den fælles valuta er indført i 19 af de 28 EU-lande og bruges hver dag af omkring 338,6 millioner mennesker. Fordelene ved den fælles valuta er umiddelbart indlysende for enhver, der rejser til udlandet eller handler online på websites i andre EU-lande.

EU's valutasamarbejde

Den Økonomiske og Monetære Union omfatter samordning af økonomiske og skattemæssige politikker, en fælles monetær politik og euroen som den fælles valuta. Euroen blev lanceret den 1. januar 1999 som en virtuel valuta til kontantløse betalinger og regnskaber. Pengesedlerne og mønterne blev indført den 1. januar 2002.

Her kan du se eurosedlerne og -mønterne

Lande, der anvender euroen

Euroen (EUR) er den officielle valuta i 19 af de 28 EU-medlemslande. Disse lande, der tilsammen kaldes euroområdet, er:

Læs mere om EU-landene og euroen .

Over 175 millioner mennesker verden over anvender en valuta, der er bundet til euroen.

Formålet med euroen

En fælles valuta har mange fordele, såsom at undgå valutakursudsving og vekselomkostninger. En fælles valuta gør det nemmere for virksomheder at udføre grænseoverskridende handel. Den gør, at økonomien er mere stabil og skaber således vækst, og forbrugerne får flere valgmuligheder. Samtidig opmuntres folk til at rejse mere og handle i andre lande. På verdensplan giver euroen EU større gennemslagskraft, da det er den næstvigtigste internationale valuta efter den amerikanske dollar.

Forvaltning af euroen

Den uafhængige Europæiske Centralbank tager sig af de monetære spørgsmål i EU. Dens vigtigste mål er at opretholde prisstabilitet. ECB fastsætter også en række officielle rentesatser English i euroområdet. Selvom skatterne stadig opkræves af EU-landene, og hvert land selv råder over sit eget budget, har de nationale regeringer fastlagt fælles regler om offentlige midler English (en) for at kunne koordinere deres indsats for stabilitet, vækst og beskæftigelse.

Den finansielle og økonomiske krise

Siden den økonomiske krise English (en) brød ud på verdensplan i 2008, har den foranlediget handling blandt EU's medlemslande, Den Europæiske Centralbank og Kommissionen. Alle har arbejdet tæt sammen om at fremme vækst og beskæftigelse, beskytte indskud, opretholde lånemuligheder, som virksomheder og husstande kan betale, sikre økonomisk stabilitet og indføre et bedre ledelsessystem for fremtiden.

Videoklip

Et kig på euroen

Et kig på euroen

Alle EU-lande – eller næsten alle – skal indføre euroen. Men hvilke regler gælder der for den fælles valuta? En rejse ind i euroens maskinrum.

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?