Навигационна пътека

Еврото

Еврото е най-осезаемото доказателство за европейска интеграция – обща валута на 19 от 28-те държави от ЕС, използвана ежедневно от около 338,6 млн. души. Ползата от общата валута се забелязва веднага от всеки, пътуващ в чужбина или пазаруващ онлайн от уебсайтове в друга държава от ЕС.

Валутно сътрудничество в ЕС

Икономическият и паричен съюз обхваща координиране на икономическата и фискалната политика, обща парична политика и еврото като обща валута. Еврото бе въведено на 1 януари 1999 г. като виртуална валута за безналични плащания и за счетоводни цели. Банкнотите и монетите бяха пуснати в обращение на 1 януари 2002 г.

Вижте как изглеждат евробанкнотите и евромонетите

Кои страни използват еврото?

Еврото (€) е официална валута на 19 от 28-те страни от ЕС. Тези държави, известни с общото име еврозона, са:

Повече за страните от ЕС и еврото .

Повече от 175 млн. души по света използват валути, фиксирани към еврото.

Цел на еврото

Единната валута предлага много предимства – например премахване на колебанията на валутните курсове и на разходите за обмен на валута. Тъй като за компаниите е по-лесно да търгуват в други страни и икономиката е по-стабилна, тя бележи растеж, а потребителите имат по-голям избор. Общата валута насърчава хората да пътуват и пазаруват в други страни. На световно равнище еврото дава повече влияние на ЕС, тъй като то е втората по значимост международна валута след щатския долар.

Управление на еврото

Независимата Европейска централна банка отговаря за паричните въпроси в ЕС. Нейната основна цел е да поддържа ценовата стабилност. ЕЦБ също така определя няколко основни лихвени процента English за еврозоната. Въпреки че данъците все още се определят от страните в ЕС и всяка от тях взема решения за бюджета си, националните правителства създадоха общи правила за публичните финанси English (en) , за да могат да координират дейностите си за стабилност, растеж и заетост.

Икономическа и финансова криза

Правителствата на страните в ЕС, Европейската централна банка и Комисията предприеха енергични и непрекъснати действия за справяне с икономическата криза English (en) след нейното избухване през 2008 г. Всички те работят в тясно сътрудничество за подкрепа на растежа и заетостта, защита на спестяванията, поддържане на кредитиране на достъпна цена за предприятията и домакинствата, осигуряване на финансова стабилност и изграждане на по-добра система на управление за в бъдеще.

Видео

Еврото отвътре

Еврото отвътре

Всички страни в ЕС, почти всички, трябва да влязат в еврозоната. Но какви са правилата на общата валута? Поглед към механизмите на еврото.

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?