You are here:

Europaåret

2015 är Europaåret för utvecklingssamarbete. Det är första gången som Europaåret handlar om EU:s internationella utvecklingspolitik. Det är ett viktigt år av två skäl:

  • Millennieutvecklingsmålen Visa översättning av föregående länk   English (en) ska uppnås under året.
  • Det internationella samfundet ska enas om nya åtgärder för att utrota fattigdomen, främja hållbar utveckling och bekämpa klimatförändringarna.

Målet för Europaåret är att få med EU-invånarna, särskilt de unga, i debatten om vår värld, vår värdighet och vår framtid. Vi uppmanar alla att engagera sig. Under hela året anordnas evenemang runtom i EU och du kan också följa Europaåret på nätet och i sociala medier.

Läs mer om Europaåret för utvecklingssamarbete

Europaåret – varje år sedan 1983

Det allra första Europaåret hölls 1983 och hade småföretag och hantverk som tema. Sedan dess har EU varje år valt ut ett särskilt ämne för att stimulera till debatt och dialog inom och mellan de europeiska länderna.

Varför har vi Europaår?

Tanken med Europaåren är att lyfta fram vissa ämnen, stimulera till debatt och förändra attityder. Lokala, nationella och internationella projekt som handlar om Europaårets tema har också kunnat söka särskilda bidrag.

Europaåret skickar också ut en stark politisk signal från EU-institutionerna och regeringarna om att de tänker behandla ämnet i framtida politik. I vissa fall kan EU-kommissionen föreslå ny lagstiftning på området.

Hur väljs Europaårets tema?

Det är kommissionen som formellt föreslår ett tema för Europaåret, och sedan godkänns det av Europaparlamentet och EU-länderna.

Alla teman för Europaåret