Europaåret

I år, då vi väljer ett nytt Europaparlament och får en ny EU-kommission, har Europaåret inget särskilt tema. I stället kommer olika projekt från Europaåret för medborgarna 2013 att fortsätta under 2014. De handlar särskilt om EU-valet och demokratiskt deltagande.

2014 är ett tillfälle för allmänheten – särskilt de unga – att delta i evenemang och seminarier om hur de kan göra sina röster hörda i EU-demokratin. 

Läs mer om 2014 års projekt för Europaåret

Europaåret – varje år sedan 1983

Det allra första Europaåret hölls 1983 och hade småföretag och hantverk som tema. Sedan dess har EU varje år valt ut ett särskilt ämne för att stimulera till debatt och dialog inom och mellan de europeiska länderna.

Varför har vi Europaår?

Tanken med Europaåren är att lyfta fram vissa ämnen, stimulera till debatt och förändra attityder. Lokala, nationella och internationella projekt som handlar om Europaårets tema har också kunnat söka särskilda bidrag.

Europaåret skickar också ut en stark politisk signal från EU-institutionerna och regeringarna om att de tänker behandla ämnet i framtida politik. I vissa fall kan EU-kommissionen föreslå ny lagstiftning på området.

Hur väljs Europaårets tema?

Det är kommissionen som formellt föreslår ett tema för Europaåret, och sedan godkänns det av Europaparlamentet och EU-länderna.

Alla teman för Europaåret

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?