Navigacijska pot

Evropska leta

Letošnje leto, ki je leto volitev v Evropski parlament in potrditve nove Evropske komisije, ne bo tematsko obarvano.  Namesto tega se bodo v letu 2014 nadaljevali različni projekti, povezani z evropskim letom državljanov (2013). Ti projekti bodo osredotočeni na volitve v Evropski parlament in demokratično udeležbo.

Leta 2014 bodo imeli državljani, zlasti mladi, priložnost sodelovati na dogodkih in delavnicah, kjer bodo izvedeli, kako lahko uveljavljajo svoje pravice v demokratičnem procesu EU. 

Več o projektih v zvezi z evropskim letom državljanov v letu 2014.

Evropsko leto – vsako leto od leta 1983 dalje

Prvo evropsko leto 1983 je bilo namenjeno malim podjetjem (MSP) in obrtni dejavnosti. Odtlej EU vsako leto izbere tematsko področje, na katerem spodbuja razpravo ter dialog med evropskimi državami in znotraj njih.

Namen evropskega leta

Namen evropskega leta je ozaveščanje o določenih vprašanjih, spodbujanje razprave in spreminjanje načina razmišljanja. V evropskem letu so navadno na voljo dodatna finančna sredstva za lokalne, nacionalne in čezmejne projekte na področju, ki mu je leto posvečeno.

Evropsko leto je lahko tudi močno politično sporočilo o zavezanosti institucij EU in vlad držav članic, da bodo določeno vprašanje resno upoštevale pri oblikovanju prihodnjih politik. V nekaterih primerih lahko Evropska komisija predlaga novo zakonodajo o tem vprašanju.

Tema evropskega leta

Temo predlaga Komisija, potrdijo pa jo Evropski parlament in vlade držav članic EU.

Evropska leta

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?