You are here:

evropska leta

2015 je evropsko leto za razvoj – to je prvo evropsko leto, ki se osredotoča na mednarodno razvojno politiko Evropske unije.  Gre za prelomno leto iz dveh razlogov:

  • Razvojni cilji tisočletja Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) bodo zaključeni.
  • Mednarodna skupnost se bo dogovorila o novih ukrepih za odpravo revščine, spodbujanje trajnostnega razvoja in reševanje podnebnih sprememb.

Cilj evropskega leta za razvoj je pritegniti državljane EU, zlasti mlade, da se udeležijo razprave o našem svetu, našem dostojanstvu, naši prihodnosti. K aktivnemu sodelovanju pozivamo vse državljane. Po vsej Evropski uniji bodo potekale dejavnosti in razvojno leto bo predstavljeno na spletu in v družbenih medijih.

Spremljajte evropsko leto za razvoj

Evropsko leto – vsako leto od leta 1983 dalje

Prvo evropsko leto 1983 je bilo namenjeno malim podjetjem (MSP) in obrtni dejavnosti. Odtlej EU vsako leto izbere tematsko področje, na katerem spodbuja razpravo ter dialog med evropskimi državami in znotraj njih.

Namen evropskega leta

Namen evropskega leta je ozaveščanje o določenih vprašanjih, spodbujanje razprave in spreminjanje načina razmišljanja. V evropskem letu so navadno na voljo dodatna finančna sredstva za lokalne, nacionalne in čezmejne projekte na področju, ki mu je leto posvečeno.

Evropsko leto je lahko tudi močno politično sporočilo o zavezanosti institucij EU in vlad držav članic, da bodo določeno vprašanje resno upoštevale pri oblikovanju prihodnjih politik. V nekaterih primerih lahko Evropska komisija predlaga novo zakonodajo o tem vprašanju.

Tema evropskega leta

Temo predlaga Komisija, potrdijo pa jo Evropski parlament in vlade držav članic EU.

Evropska leta