You are here:

Európske roky

Rok 2015 je Európskym rokom rozvoja. Je to po prvýkrát, čo sa Európsky rok zameriava na medzinárodnú rozvojovú politiku Európskej únie.  Rok 2015 je prelomovým rokom v 2 smeroch:

  • miléniové rozvojové ciele Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) sa budú blížiť ku svojmu ukončeniu,
  • medzinárodné spoločenstvo sa má spoločne dohodnúť na nových opatreniach na odstránenie chudoby, podporu udržateľného rozvoja a riešenie problémov vyplývajúcich zo zmeny klímy.

Cieľom Európskeho roka rozvoja je zapojiť občanov EÚ, najmä mladých ľudí, do diskusie o našom svete, našej dôstojnosti a našej budúcnosti. Vyzývame všetkých, aby v tomto procese zohrávali aktívnu úlohu. Pri príležitosti Európskeho roka rozvoja, ktorý bude propagovaný online a na sociálnych sieťach, sa v celej Európskej únii budú organizovať viaceré podujatia.

Viac o Európskom roku rozvoja.

Európsky rok sa koná každoročne od roku 1983

Prvý Európsky rok sa organizoval v roku 1983 a bol venovaný malým a stredným podnikom (MSP) a remeselným odvetviam. EÚ odvtedy každý rok vybrala osobitnú tému, aby podporila celoeurópsku diskusiu na všetkých úrovniach.

Prečo sa organizujú Európske roky?

Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie o istých témach, podporiť diskusiu a zmeniť postoje. Počas mnohých Európskych rokov sa poskytuje osobitné financovanie miestnych, národných a cezhraničných projektov, ktoré sa týkajú témy konkrétneho roka.

Inštitúcie EÚ a vlády členských štátov môžu v rámci Európskeho roka prijať záväzok a vyslať politický signál, že daná téma sa zohľadní pri tvorbe budúcich politík. V niektorých prípadoch môže Európska komisia na konkrétnu tému predložiť návrh novej legislatívy.

Ako sa vyberá téma Európskeho roka?

Navrhuje ju Európska komisia a prijíma Európsky parlament a vlády členských štátov EÚ (Rada EÚ).

Zoznam Európskych rokov