You are here:

Europejskie lata tematyczne

Rok 2015 ustanowiono Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju – po raz pierwszy motywem przewodnim europejskiego roku jest międzynarodowa polityka UE na rzecz rozwoju.  Rok 2015 jest przełomowy z dwóch względów:

  • milenijne cele rozwoju Wybierz wersję językową tego linka   English (en) osiągną swój końcowy etap realizacji;
  • społeczność międzynarodowa wspólnie uzgodni nowy kierunek działań na rzecz wyeliminowania ubóstwa, promowania zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatu.

Celem Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju jest włączenie obywateli UE, zwłaszcza ludzi młodych, w dyskusję dotyczącą współczesnego świata oraz naszej godności i przyszłości. Zachęcamy wszystkich obywateli do aktywnego udziału. W całej Unii Europejskiej prowadzone będą różne działania, aEuropejski Rok na rzecz Rozwoju będzie widoczny w internecie i w mediach społecznościowych.

Więcej informacji o Europejskim Roku na rzecz Rozwoju

Europejskie lata tematyczne – organizowane co roku, od 1983 r.

Motywem przewodnim ogłoszonego w 1983 r. pierwszego europejskiego roku tematycznego były małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rzemiosło. Od tego czasu, co roku, Unia Europejska wybiera jeden, konkretny temat, aby w ten sposób zainicjować debatę w państwach europejskich i dialog pomiędzy nimi.

Jaki jest cel europejskich lat tematycznych?

Celem europejskich lat tematycznych jest podniesienie poziomu świadomości na określone tematy, zachęcenie do przeprowadzenia debaty oraz zmiana postaw. W trakcie trwania europejskich lat przekazywane są dodatkowe fundusze na projekty lokalne, krajowe i międzynarodowe, poświęcone poszczególnym tematom.

Europejskie lata tematyczne umożliwiają również przesłanie sygnału politycznego ze strony instytucji europejskich oraz rządów państw członkowskich, zobowiązujących się do uwzględnienia danego zagadnienia w tworzeniu przyszłych strategii politycznych. W niektórych przypadkach Komisja Europejska może zaproponować nowe prawodawstwo związane z tematem danego roku.

W jaki sposób wybiera się temat roku europejskiego?

Temat proponuje Komisja, natomiast decyzję podejmuje Parlament Europejski oraz rządy państw członkowskich UE.

Wykaz europejskich lat tematycznych