Ścieżka nawigacji

Europejskie lata tematyczne

W bieżącym roku, w którym odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego oraz zostanie wybrana nowa Komisja Europejska, nie wyznaczono żadnego tematu przewodniego.  Zamiast tego kontynuowane będą rozpoczęte w roku ubiegłym projekty związane z Europejskim Rokiem Obywateli. Projekty te będą w szczególny sposób uwzględniać wybory do Parlamentu Europejskiego oraz zagadnienie uczestnictwa obywateli w życiu demokratycznym.

Rok 2014 będzie szansą dla obywateli – zwłaszcza młodych – na udział w różnych wydarzeniach i warsztatach dotyczących sposobu korzystania z przysługujących im praw w unijnych procesach demokratycznych. 

Więcej na temat projektów na 2014 rok realizowanych w ramach Europejskiego Roku Obywateli.

Europejskie lata tematyczne – organizowane co roku, od 1983 r.

Motywem przewodnim ogłoszonego w 1983 r. pierwszego europejskiego roku tematycznego były małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rzemiosło. Od tego czasu, co roku, Unia Europejska wybiera jeden, konkretny temat, aby w ten sposób zainicjować debatę w państwach europejskich i dialog pomiędzy nimi.

Jaki jest cel europejskich lat tematycznych?

Celem europejskich lat tematycznych jest podniesienie poziomu świadomości na określone tematy, zachęcenie do przeprowadzenia debaty oraz zmiana postaw. W trakcie trwania europejskich lat przekazywane są dodatkowe fundusze na projekty lokalne, krajowe i międzynarodowe, poświęcone poszczególnym tematom.

Europejskie lata tematyczne umożliwiają również przesłanie sygnału politycznego ze strony instytucji europejskich oraz rządów państw członkowskich, zobowiązujących się do uwzględnienia danego zagadnienia w tworzeniu przyszłych strategii politycznych. W niektórych przypadkach Komisja Europejska może zaproponować nowe prawodawstwo związane z tematem danego roku.

W jaki sposób wybiera się temat roku europejskiego?

Temat proponuje Komisja, natomiast decyzję podejmuje Parlament Europejski oraz rządy państw członkowskich UE.

Wykaz europejskich lat tematycznych

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?