You are here:

Europese jaren

2015 is het Europees jaar voor ontwikkeling, het eerste Europese jaar waarin de internationale ontwikkelingssamenwerking van de EU centraal staat.  Het is in twee opzichten een bijzonder jaar:

  • De millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling Bekijk deze link in een andere taal   English (en) worden afgerond.
  • De internationale gemeenschap komt bijeen om een nieuwe koers te bepalen voor de strijd tegen armoede, voor duurzame ontwikkeling en tegen klimaatverandering.

Het Europees jaar voor ontwikkeling is bedoeld om de Europeanen, vooral de jongeren, te betrekken bij het debat over onze wereld, onze waardigheid en onze toekomst. We roepen iedereen op om daarbij een actieve rol te spelen. Overal in de EU zullen activiteiten plaatsvinden en het jaar van de ontwikkeling zal online volop aandacht krijgen, ook in de sociale media.

Meer over het Europees jaar voor ontwikkeling

Ieder jaar een Europees jaar sinds 1983

Het eerste Europees jaar in 1983 was gewijd aan het midden- en kleinbedrijf en het ambacht. Sindsdien heeft de EU bijna elk jaar een onderwerp gekozen voor discussies in en tussen de EU-landen.

Waarom Europese Jaren?

Het is de bedoeling bepaalde thema's onder de aandacht te brengen, het debat te stimuleren en attitudes te veranderen. Vaak wordt extra financiering vrijgemaakt voor lokale, nationale en grensoverschrijdende projecten rond het thema van het jaar.

Een Europees jaar kan ook een duidelijk teken van een verbintenis en een politiek signaal zijn van de EU-instellingen en de nationale regeringen dat zij in de toekomst meer rekening zullen houden met het thema. In sommige gevallen kan de Europese Commissie nieuwe wetgeving over het thema voorstellen.

Hoe wordt het thema van een Europees jaar gekozen?

De Commissie dient een voorstel in en het Europees Parlement en de regeringen van de EU-landen moeten ermee instemmen.

Lijst van Europese Jaren