Mogħdija tan-navigazzjoni

Snin Ewropej

Din is-sena, li se tara l-elezzjoni ta' Parlament Ewropew ġdid u l-inawgurazzjoni ta' Kummissjoni Ewropea ġdida, għadha ma ngħatatx tema speċifika.  Minflok, diversi proġetti marbutin mas-Sena Ewropea tat-Ċittadini tal-2013 se jkomplu fl-2014. Dawn għandhom jinkludu enfasi partikulari fuq l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-parteċipazzjoni demokratika.

L-2014 hi opportunità għaċ-ċittadini - b'mod speċjali ż-żgħażagħ - biex jieħdu sehem fl-avvenimenti u s-sessjonijiet ta' ħidma dwar kif jeżerċitaw drittijiethom fil-proċessi demokratiċi tal-UE. 

Aktar dwar il-proġetti tal-2014 għas-Sena Ewropea taċ-Ċittadini.

Sena Ewropea – kull sena mill-1983 'l hawn

L-ewwel Sena Ewropea, fl-1983, kienet dedikata lin-negozji ż-żgħar ("SMEs") u lill-industrija tas-snajja'. Kull sena minn dakinhar 'l hawn, l-UE għażlet suġġett speċifiku biex tħeġġeġ id-dibattitu u d-djalogu fil-pajjiżi Ewropej u bejniethom.

Għaliex is-Snin Ewropej?

L-għan hu li jinħoloq għarfien dwar ċerti temi, li jitħeġġeġ id-dibattitu u li jinbidlu l-attitudnijiet. Matul bosta snin Ewropej, aktar fondi huma pprovduti għall-proġetti lokali, nazzjonali u bejn il-fruntieri li jindirizzaw it-tema speċifika tas-Sena.

Is-Sena Ewropea tista' wkoll tibgħat sinjal politku u ta' impenn b'saħħtu mill-istituzzjonijiet u mill-membri tal-gvernijiet tal-UE li t-tema se tkun ikkkunsidrata fit-tfassil tal-politika futura. F'ċerti każijiet, il-Kummissjoni Ewropea tista' tipproponi leġiżlazzjoni ġdida dwar it-tema.

Kif tingħażel it-tema ta' Sena Ewropea?

Din tiġi proponuta mill-Kummissjoni u adottata mill-Parlament Ewropew u mill-gvernijiet membri tal-UE.

Lista ta' Snin Ewropej

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?