You are here:

Snin Ewropej

L-2015 hi s-Sena Ewropea għall-Iżvilupp - l-ewwel darba li Sena Ewropea ffokat fuq il-politika tal-iżvilupp internazzjonali tal-Unjoni Ewropea.  Din hi sena ta' referenza f'2 rispetti:

  • L-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel   English (en) se jkunu qed joqorbu lejn il-konklużjoni tagħhom.
  • Il-komunità internazzjonali se tiltaqa' biex tiftiehem dwar kors ġdid ta' azzjoni biex jintemm il-faqar, jiġi promoss l-iżvilupp sotenibbli u jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima.

L-għan tas-Sena Ewropea għall-Iżvilupp hu li tinvolvi liċ-ċittadini tal-UE, b'mod speċjali liż-żgħażagħ, fid-dibattitu dwar id-dinja, id-dinjità u l-futur tagħna. Qed nappellaw lil kulħadd biex ikollu sehem attiv. Se jkun hemm attivitajiet fl-Unjoni Ewropea kollha, u s-Sena għall-Iżvilupp se tkun ippreżentata onlajn u fil-midja soċjali.

Aktar dwar is-Sena Ewropea għall-Iżvilupp

Sena Ewropea – kull sena mill-1983 'l hawn

L-ewwel Sena Ewropea, fl-1983, kienet dedikata lin-negozji ż-żgħar ("SMEs") u lill-industrija tas-snajja'. Kull sena minn dakinhar 'l hawn, l-UE għażlet suġġett speċifiku biex tħeġġeġ id-dibattitu u d-djalogu fil-pajjiżi Ewropej u bejniethom.

Għaliex is-Snin Ewropej?

L-għan hu li jinħoloq għarfien dwar ċerti temi, li jitħeġġeġ id-dibattitu u li jinbidlu l-attitudnijiet. Matul bosta snin Ewropej, aktar fondi huma pprovduti għall-proġetti lokali, nazzjonali u bejn il-fruntieri li jindirizzaw it-tema speċifika tas-Sena.

Is-Sena Ewropea tista' wkoll tibgħat sinjal politku u ta' impenn b'saħħtu mill-istituzzjonijiet u mill-membri tal-gvernijiet tal-UE li t-tema se tkun ikkkunsidrata fit-tfassil tal-politika futura. F'ċerti każijiet, il-Kummissjoni Ewropea tista' tipproponi leġiżlazzjoni ġdida dwar it-tema.

Kif tingħażel it-tema ta' Sena Ewropea?

Din tiġi proponuta mill-Kummissjoni u adottata mill-Parlament Ewropew u mill-gvernijiet membri tal-UE.

Lista ta' Snin Ewropej