Navigācijas ceļš

Eiropas gadi

Šogad, kad notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas un tiks iecelta Eiropas Komisijas jaunā komisāru kolēģija, nav izvēlēta īpaša Eiropas gada tēma.  Toties 2014. gadā turpināsies dažādi projekti, kas saistīti ar 2013. gada tēmu (tas bija Eiropas Pilsoņu gads). Īpašu uzmanību pievērsīs Eiropas Parlamenta vēlēšanām un sabiedrības līdzdalībai demokrātijā.

2014. gadā pilsoņiem (jo īpaši — jauniešiem) būs iespēja piedalīties pasākumos un semināros, kur runās par to, kā viņi var izmantot savas tiesības piedalīties ES demokrātijas procesos. 

Sīkāk par 2014. gada projektiem, kas saistīti ar Eiropas Pilsoņu gadu.

Eiropas gads tiek pasludināts ik gadus kopš 1983. gada

Pirmo Eiropas gadu izziņoja 1983. gadā. Tas bija veltīts maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un amatniecībai. Kopš tā laika ES ik gadus ir izraudzījusi kādu konkrētu tematu, lai rosinātu diskusiju un dialogu Eiropas valstīs un starp tām.

Kālab vajadzīgi Eiropas gadi?

Mērķis ir informēt par konkrētiem jautājumiem, rosināt diskusiju un mainīt attieksmi. Gadu gaitā finansējums ticis piešķirts vietējiem, valsts mēroga un starptautiskiem projektiem, kas saistīti ar attiecīgā Eiropas gada tematiku.

Pasludinot Eiropas gadu, ES iestādes un dalībvalstis arī izrāda apņēmību un politisku gribu attiecīgo jautājumu ņemt vērā turpmākās politikas veidošanā. Dažos gadījumos Eiropas Komisija var ierosināt jaunu tiesību aktu par attiecīgo jautājumu.

Kā tiek izraudzīts Eiropas gada temats?

Pēc Komisijas ierosinājuma to pieņem Eiropas Parlaments un ES dalībvalstis.

Eiropas gadu saraksts

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?