You are here:

Eiropas gadi

2015. gadā tiek atzīmēts Eiropas gads attīstībai – tā ir pirmā reize, kad Eiropas gada temats ir saistīts ar Eiropas Savienības starptautisko attīstības politiku.  Šis gads būs zīmīgs divos aspektos:

  • tajā pienāks Tūkstošgades attīstības mērķu Izvēlieties saites tulkojumu   English (en) sasniegšanai paredzētais termiņš,
  • starptautiskā sabiedrība pulcēsies, lai vienotos par jaunu politiku, kā darīt galu nabadzībai, veicināt ilgtspējīgu attīstību un pielāgoties klimata pārmaiņām.

Eiropas gads attīstībai iesaistīs ES iedzīvotājus, it sevišķi jauniešus, diskusijās par mūsu pasauli, mūsu cieņu, mūsu nākotni. Aicinām ikvienu aktīvi piedalīties! Visā Eiropas Savienībā notiks dažādi pasākumi, un attīstībai veltītā gada norises tiks atspoguļotas internetā un sociālajos tīklos.

Vēl par Eiropas gadu attīstībai

Eiropas gads tiek pasludināts ik gadus kopš 1983. gada

Pirmo Eiropas gadu izziņoja 1983. gadā. Tas bija veltīts maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un amatniecībai. Kopš tā laika ES ik gadus ir izraudzījusi kādu konkrētu tematu, lai rosinātu diskusiju un dialogu Eiropas valstīs un starp tām.

Kālab vajadzīgi Eiropas gadi?

Mērķis ir informēt par konkrētiem jautājumiem, rosināt diskusiju un mainīt attieksmi. Gadu gaitā finansējums ticis piešķirts vietējiem, valsts mēroga un starptautiskiem projektiem, kas saistīti ar attiecīgā Eiropas gada tematiku.

Pasludinot Eiropas gadu, ES iestādes un dalībvalstis arī izrāda apņēmību un politisku gribu attiecīgo jautājumu ņemt vērā turpmākās politikas veidošanā. Dažos gadījumos Eiropas Komisija var ierosināt jaunu tiesību aktu par attiecīgo jautājumu.

Kā tiek izraudzīts Eiropas gada temats?

Pēc Komisijas ierosinājuma to pieņem Eiropas Parlaments un ES dalībvalstis.

Eiropas gadu saraksts