You are here:

Europos metai

2015-ieji yra Europos vystomojo bendradarbiavimo metai. Pirmą kartą Europos Sąjungos tarptautinė vystymosi politika tapo Europos metų tema.  Šie metai įsimintini dėl dviejų aspektų:

  • Baigsis laikotarpis, skirtas Tūkstantmečio vystymosi tikslams pasiekti. Pasirinkti šios nuorodos vertimus   English (en)
  • Tarptautinė bendruomenė susirinks tartis dėl naujų veiksmų, kaip išgyvendinti skurdą, skatinti darnų vystymąsi ir spręsti klimato kaitos klausimą.

Europos vystomojo bendradarbiavimo metai skirti įtraukti ES piliečius, ypač jaunimą, į diskusijas apie mūsų pasaulį, orumą ir ateitį. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti. Visoje Europos Sąjungoje vyks renginių, Europos vystomojo bendradarbiavimo metai figūruos internete ir socialinėje žiniasklaidoje.

Daugiau apie Europos vystomojo bendradarbiavimo metus

Kasmet nuo 1983 m. rengiami vis kiti teminiai Europos metai

Pirmieji Europos metai – 1983-ieji – buvo skirti mažosioms įmonėms (MVĮ) ir amatams. Nuo tada kasmet ES pasirinkdavo konkrečią temą, kad paskatintų diskusijas ir dialogą Europos šalyse bei tarp jų.

Kodėl minimi Europos metai?

Per juos siekiama daugiau informuoti tam tikromis temomis, skatinti diskusijas ir keisti nuostatas. Per įvairius Europos metus skiriama papildomų lėšų vietos, nacionaliniams ir tarptautiniams projektams, kurių sritis atitinka tų metų temą.

Per Europos metus ES institucijos ir valstybių narių vyriausybės gali tvirtai įsipareigoti ir duoti politinį ženklą, kad į temą bus atsižvelgta ateityje rengiant politiką. Kai kuriais atvejais Europos Komisija gali pasiūlyti naujus tos srities teisės aktus.

Kaip pasirenkama Europos metų tema?

Ją pasiūlo Komisija, o patvirtina Europos Parlamentas ir ES valstybių narių vyriausybės.

Europos metų sąrašas