Naršymo kelias

Europos metai

Šiems metams, kuriais bus renkamas naujas Europos Parlamentas ir paskirta nauja Europos Komisija, konkrečios temos nenumatyta.  Tačiau įvairūs su Europos piliečių metais (2013 m.) susiję projektai bus tęsiami ir 2014 m. Juos vykdant ypatingas dėmesys bus skiriamas Europos Parlamento rinkimams ir demokratiniam dalyvavimui.

2014-ieji – tai galimybė piliečiams, ypač jaunimui, dalyvauti renginiuose ir seminaruose, kuriuose svarstoma, kaip naudotis savo teisėmis ES demokratiniuose procesuose. 

Daugiau apie Europos piliečių metų 2014 m. projektus.

Kasmet nuo 1983 m. rengiami vis kiti teminiai Europos metai

Pirmieji Europos metai – 1983-ieji – buvo skirti mažosioms įmonėms (MVĮ) ir amatams. Nuo tada kasmet ES pasirinkdavo konkrečią temą, kad paskatintų diskusijas ir dialogą Europos šalyse bei tarp jų.

Kodėl minimi Europos metai?

Per juos siekiama daugiau informuoti tam tikromis temomis, skatinti diskusijas ir keisti nuostatas. Per įvairius Europos metus skiriama papildomų lėšų vietos, nacionaliniams ir tarptautiniams projektams, kurių sritis atitinka tų metų temą.

Per Europos metus ES institucijos ir valstybių narių vyriausybės gali tvirtai įsipareigoti ir duoti politinį ženklą, kad į temą bus atsižvelgta ateityje rengiant politiką. Kai kuriais atvejais Europos Komisija gali pasiūlyti naujus tos srities teisės aktus.

Kaip pasirenkama Europos metų tema?

Ją pasiūlo Komisija, o patvirtina Europos Parlamentas ir ES valstybių narių vyriausybės.

Europos metų sąrašas

 Papildoma informacija

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?