You are here:

Európai év

2015 a fejlesztés európai éve. Az európai évek sorában most először az Európai Unió nemzetközi fejlesztési politikája részesül megkülönböztetett figyelemben. Két szempontból is kiemelt jelentőséggel bír ez az év:

  • Véget ér a millenniumi fejlesztési célok Az előző linken elérhető szöveg fordításai   English (en) teljesítésére kijelölt időszak.
  • A nemzetközi közösség tagjai újra összeülnek, hogy meghatározzák, milyen további intézkedésekre van szükség a szegénység felszámolása, a fenntartható fejlődés előmozdítása és az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások kezelése terén.

A fejlesztés európai évének célja, hogy minél nagyobb számban bevonja az uniós polgárokat, különösen a fiatalokat a világról, az emberi méltóságról ésa közös jövőnkről szóló társadalmi vitába. Mindenki részvételére számítunk. Unió-szerte mindenütt figyelemfelkeltő és tájékoztató eseményekre kerül sor a nemzetközi fejlesztés témájában, s a fejlesztés európai évének webhelyeinken és közösségi oldalainkon is kiemelt helyet biztosítunk.

További információkért látogasson el a fejlesztés európai évének honlapjára.

Európai év – 1983 óta minden évben

A legelső európai év 1983-ban, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) és a kézműipar jegyében került megrendezésre. Az EU azóta minden évben választott egy olyan jól körülhatárolható témát, amellyel kapcsolatban ösztönözni kívánta a vitát és a párbeszédet az európai országok között és azokon belül.

Milyen célt szolgálnak az európai évek?

A cél az, hogy felhívjuk a figyelmet bizonyos kérdésekre, ösztönözzük a róluk folytatott párbeszédet, és megváltoztassuk az emberek hozzáállását a témával kapcsolatban. Az európai évek alkalmából a Bizottság sok esetben kiegészítő uniós finanszírozást juttat azoknak a helyi, országos vagy határokon átívelő projekteknek, amelyek az év témájához kapcsolódó célokat szolgálják.

Az európai év jelzésértékű is egyben: eszköz arra, hogy az EU intézményei és a tagállamok kormányai kötelezettséget vállaljanak arra, hogy kellő figyelmet szentelnek majd az adott témának a szakpolitikai döntéshozatal során. Egyes esetekben az is előfordul, hogy az Európai Bizottság új jogszabályokat terjeszt elő az európai év tárgyát képező szakpolitikai területre vonatkozóan.

Hogyan dől el, mi lesz az európai év témája?

A témára a Bizottság tesz javaslatot, melyet az Európai Parlament és a tagállami kormányok fogadnak el.

Az eddig megrendezett európai évek