You are here:

Europske godine

Godina 2015. proglašena je Europskom godina razvoja – to je prvi put da se europska godina posvećuje međunarodnoj razvojnoj politici Europske unije. Riječ je o ključnoj godini iz dvaju razloga:

  • Milenijski razvojni ciljevi Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) privest će se kraju.
  • Međunarodna zajednica okupit će se radi dogovora o novim mjerama za suzbijanje siromaštva, promicanje održivog razvoja i rješavanje problema klimatskih promjena.

Cilj Europske godine razvoja jest uključiti građane EU-a, prije svega mlade, u raspravu o našem svijetu, našem dostojanstvu, našoj budućnosti. Sve građane pozivamo na aktivno sudjelovanje. Aktivnosti će se organizirati diljem Europske unije, a godina razvoja dobit će prostora na internetu i u društvenim medijima.

Više o Europskoj godini razvoja.

Europska godina – od 1983. naovamo

Prva europska godina, 1983., bila je posvećena malim poduzetnicima (MSP) i obrtima. EU otada svaku godinu posvećuje određenoj temi kako bi se o njoj potaknula rasprava i dijalog u europskim zemljama i među njima.

Zašto europske godine?

Cilj je ojačati svijest o određenim temama, potaknuti raspravu i utjecati na promjenu stavova. U okviru brojnih europskih godina osigurana su dodatna financijska sredstva namijenjena lokalnim, nacionalnim i prekograničnim projektima posvećenima posebnoj temi dotične godine.

Europska godina može biti i prilika da institucije EU-a i vlade država članica izraze predanost određenom pitanju i odašalju snažan politički signal da će ono biti uzeto u obzir pri budućoj izradi politika. U pojedinim slučajevima Europska komisija može predložiti nove zakonodavne akte u dotičnom tematskom području.

Kako se odabire tema europske godine?

Temu predlaže Komisija, a konačnu odluku donose Europski parlament i vlade država članica.

Popis Europskih godina