Navigacijski put

Europske godine

Ova je godina u znaku izbora za novi Europski parlament i imenovanja nove Europske komisije te joj nije dodijeljeno određeno tematsko područje.  Umjesto toga različiti projekti povezani s Europskom godinom građana 2013. nastavit će se i u 2014. Pritom će se poseban naglasak staviti na izbore za Europski parlament i sudjelovanje u demokratskim procesima.

Godina 2014. prilika je da se građani, osobito mladi, uključe u događanja i radionice posvećene načinu na koji u demokratskim procesima EU-a mogu ostvariti svoja prava. 

Više o projektima za 2014. u okviru Europske godine građana.

Europska godina – od 1983. naovamo

Prva europska godina, 1983., bila je posvećena malim poduzetnicima (MSP) i obrtima. EU otada svaku godinu posvećuje određenoj temi kako bi se o njoj potaknula rasprava i dijalog u europskim zemljama i među njima.

Zašto europske godine?

Cilj je ojačati svijest o određenim temama, potaknuti raspravu i utjecati na promjenu stavova. U okviru brojnih europskih godina osigurana su dodatna financijska sredstva namijenjena lokalnim, nacionalnim i prekograničnim projektima posvećenima posebnoj temi dotične godine.

Europska godina može biti i prilika da institucije EU-a i vlade država članica izraze predanost određenom pitanju i odašalju snažan politički signal da će ono biti uzeto u obzir pri budućoj izradi politika. U pojedinim slučajevima Europska komisija može predložiti nove zakonodavne akte u dotičnom tematskom području.

Kako se odabire tema europske godine?

Temu predlaže Komisija, a konačnu odluku donose Europski parlament i vlade država članica.

Popis Europskih godina

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?