Cosán nascleanúna

Blianta Eorpacha

Níor sannadh téama sonrach don bhliain seo, bliain ina dtoghfar Parlaimint nua don Eoraip agus ina dtionscnófar Coimisiún Eorpach nua.  Ina ionad sin, leanfar de thionscadail éagsúla a bhaineann le Bliain Eorpach na Saoránach (téama 2013). Díreofar go sonrach ar thoghcháin Pharlaimint na hEorpa agus ar rannpháirteachas daonlathach.

Le linn 2014, beidh deis ag saoránaigh - daoine óga go háirithe - páirt a ghlacadh in imeachtaí agus ceardlanna ina ndíreofar ar conas a gcearta a theachtadh laistigh de phróisis dhaonlathacha an AE. 

Tuilleadh eolais ar thionscadail 2014 faoi scáth Bhliain Eorpach na Saoránach.

Bliain Eorpach – gach bliain ó 1983 i leith

Bhí an chéad Bhliain Eorpach, i 1983, dírithe ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) agus ar an gceardtionscal. Gach bliain ó shin i leith, roghnaigh an AE ábhar ar leith chun díospóireacht agus idirphlé sna tíortha Eorpacha, agus eatarthu, a spreagadh.

Cad chuige na Blianta Eorpacha?

Tá siad dírithe ar fheasacht a ardú i leith ábhar áirithe, ar dhíospóireachtaí a spreagadh agus ar dhearcthaí daoine a athrú. Le linn roinnt mhaith de na blianta Eorpacha, déantar maoiniú breise a chur ar fáil le haghaidh tionscadal áitiúil, náisiúnta agus trasteorann atá dírithe ar théama speisialta na Bliana sin.

Is féidir le hinstitiúidí an AE agus rialtais na mBallstát leas a bhaint as an mBliain Eorpach freisin le comhartha láidir polaitiúil agus tiomantas a thabhairt go gcuirfear an téama sin san áireamh i gcinntí faoi bheartais amach anseo. I gcásanna ar leith, féadfaidh an Coimisiún Eorpach reachtaíocht nua a bheartú faoin téama sin.

Conas a roghnaítear téama don Bhliain Eorpach?

Is é an Coimisiún a mholann an téama agus is faoi Pharlaimint na hEorpa agus rialtais Bhallstáit an AE a bhíonn sé é a ghlacadh nó é a dhiúltú.

Liosta na mBlianta Eorpacha

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?