You are here:

Blianta Eorpacha

Is í 2015 Bliain Eorpach na Forbartha. Seo an chéad uair a bhí Bliain Eorpach dírithe ar bheartas forbartha idirnáisiúnta an Aontais Eorpaigh.  Bliain chinniúnach is ea í ar dhá chúis:

  • Beidh Spriocanna Forbartha na Mílaoise Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) ag teacht chun críche.
  • Beidh an pobal idirnáisiúnta ag teacht le chéile chun comhaontú a dhéanamh ar shraith nua beart le haghaidh deireadh a chur leis an mbochtaineacht, forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn agus aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide.

Is é is aidhm do Bhliain Eorpach na Forbartha saoránaigh an Aontais, daoine óga go háirithe, a thabhairt isteach sa díospóireacht maidir leis an domhan seo againn, an dínit seo againn agus an todhchaí seo againn. Táimid ag iarraidh ar gach duine páirt ghníomhach a ghlacadh inti. Reáchtálfar imeachtaí ar fud an Aontais Eorpaigh agus beidh trácht ar Bhliain na Forbartha ar líne agus sna meáin shóisialta.

Tuilleadh eolais faoi Bhliain Eorpach na Forbartha Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Bliain Eorpach – gach bliain ó 1983 i leith

Bhí an chéad Bhliain Eorpach, i 1983, dírithe ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) agus ar an gceardtionscal. Gach bliain ó shin i leith, roghnaigh an AE ábhar ar leith chun díospóireacht agus idirphlé sna tíortha Eorpacha, agus eatarthu, a spreagadh.

Cad chuige na Blianta Eorpacha?

Tá siad dírithe ar fheasacht a ardú i leith ábhar áirithe, ar dhíospóireachtaí a spreagadh agus ar dhearcthaí daoine a athrú. Le linn roinnt mhaith de na blianta Eorpacha, déantar maoiniú breise a chur ar fáil le haghaidh tionscadal áitiúil, náisiúnta agus trasteorann atá dírithe ar théama speisialta na Bliana sin.

Is féidir le hinstitiúidí an AE agus rialtais na mBallstát leas a bhaint as an mBliain Eorpach freisin le comhartha láidir polaitiúil agus tiomantas a thabhairt go gcuirfear an téama sin san áireamh i gcinntí faoi bheartais amach anseo. I gcásanna ar leith, féadfaidh an Coimisiún Eorpach reachtaíocht nua a bheartú faoin téama sin.

Conas a roghnaítear téama don Bhliain Eorpach?

Is é an Coimisiún a mholann an téama agus is faoi Pharlaimint na hEorpa agus rialtais Bhallstáit an AE a bhíonn sé é a ghlacadh nó é a dhiúltú.

Liosta na mBlianta Eorpacha