You are here:

Eurooppalaiset teemavuodet

Vuosi 2015 on kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun teemavuoden aiheena on EU:n kansainvälinen kehitysyhteistyöpolitiikka.  Vuosi 2015 on käänteentekevä kahdesta syystä:

  • Vuonna 2015 saavutetaan vuosituhannen kehitystavoitteiden Näytä edellisen linkin kieliversiot   English (en) aikaraja.
  • Kansainvälinen yhteisö pyrkii yhdessä sopimaan uudenlaisista toimintatavoista köyhyyden poistamiseksi, kestävän kehityksen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Kehitysyhteistyön eurooppalaisen teemavuoden tavoitteena on saada EU-kansalaiset ja erityisesti nuoret eurooppalaiset mukaan keskusteluun aiheesta meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme. EU haluaa kansalaiset mukaan toimintaan. Eri puolilla EU:ta järjestetään tapahtumia, ja kehitysyhteistyön teemavuosi on esillä myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoa kehitysyhteistyön eurooppalaisesta teemavuodesta

Teemavuosia jo vuodesta 1983

Vuonna 1983 järjestetyn ensimmäisen eurooppalaisen teemavuoden aiheena olivat pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ja käsiteollisuus. EU on tästä alkaen joka vuosi valinnut yhden aiheen, josta se haluaa virittää keskustelua jäsenmaissa ja maiden välillä.

Miksi teemavuosia järjestetään?

Teemavuosien tavoitteena on kiinnittää huomiota ajankohtaisiin aiheisiin, herättää keskustelua ja muokata asenteita. Monina teemavuosina tarjotaan myös lisärahoitusta vuoden aiheeseen liittyville paikallisille, kansallisille ja kansainvälisille hankkeille.

EU:n toimielimet ja EU-maiden hallitukset voivat teemavuoden aikana osoittaa sitoutumistaan ongelmien ratkaisemiseen ja antaa vahvan poliittisen viestin siitä, että aiheeseen paneudutaan tulevassa poliittisessa päätöksenteossa. Euroopan komissio voi myös esittää uutta lainsäädäntöä teemavuoden aiheesta.

Miten teema valitaan?

Komissio ehdottaa aihetta, ja Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenvaltioiden hallitukset hyväksyvät sen.

Eurooppalaiset teemavuodet