Eurooppalaiset teemavuodet

Vuonna 2014 järjestetään Euroopan parlamentin vaalit, ja Euroopan komissioon nimitetään uudet jäsenet. Vuodelle ei ole valittu mitään erityistä teemaa, vaan Euroopan kansalaisten teemavuoden 2013 hankkeiden toteuttamista jatketaan tänäkin vuonna. Niissä keskitytään erityisesti Euroopan parlamentin vaaleihin ja demokraattiseen osallistumiseen.

Vuosi 2014 tarjoaa kansalaisille ja erityisesti nuorille mahdollisuuden osallistua erilaisiin tapahtumiin ja työpajoihin, joissa keskustellaan kansalaisten oikeuksien käyttämisestä EU:n demokraattisessa päätöksenteossa. 

Lisätietoa Euroopan kansalaisten teemavuoden hankkeista vuonna 2014

Teemavuosia jo vuodesta 1983

Vuonna 1983 järjestetyn ensimmäisen eurooppalaisen teemavuoden aiheena olivat pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ja käsiteollisuus. EU on tästä alkaen joka vuosi valinnut yhden aiheen, josta se haluaa virittää keskustelua jäsenmaissa ja maiden välillä.

Miksi teemavuosia järjestetään?

Teemavuosien tavoitteena on kiinnittää huomiota ajankohtaisiin aiheisiin, herättää keskustelua ja muokata asenteita. Monina teemavuosina tarjotaan myös lisärahoitusta vuoden aiheeseen liittyville paikallisille, kansallisille ja kansainvälisille hankkeille.

EU:n toimielimet ja EU-maiden hallitukset voivat teemavuoden aikana osoittaa sitoutumistaan ongelmien ratkaisemiseen ja antaa vahvan poliittisen viestin siitä, että aiheeseen paneudutaan tulevassa poliittisessa päätöksenteossa. Euroopan komissio voi myös esittää uutta lainsäädäntöä teemavuoden aiheesta.

Miten teema valitaan?

Komissio ehdottaa aihetta, ja Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenvaltioiden hallitukset hyväksyvät sen.

Eurooppalaiset teemavuodet

 Ks. myös

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.