Navigatsioonitee

Euroopa aastad

Käesolevale aastale, mil toimuvad Euroopa Parlamendi valimised ning nimetatakse ametisse Euroopa Komisjoni uus koosseis, ei ole konkreetset teemat omistatud.  See-eest aga jätkuvad 2014. aastal mitmesugused Euroopa kodanike aastaga 2013 seotud projektid. Nende raames keskendutakse eelkõige Euroopa Parlamendi valimistele ja demokraatlikule osalusele.

2014. aastal saavad kodanikud, eelkõige noored, võimaluse osaleda üritustel ja seminaridel, mille raames keskendutakse sellele, kuidas nad saavad oma õigusi ELi demokraatlikes protsessides kasutada. 

Lisateave Euroopa kodanike aastaga seotud 2014. aasta projektide kohta.

Euroopa aastat tähistatakse igal aastal alates aastast 1983

Kõige esimene Euroopa aasta (1983) pühendati väikeettevõtjatele (VKEdele) ja käsitööndusele. Pärast seda on EL igal aastal valinud konkreetse teema, et julgustada arutelu ja dialoogi Euroopa riikides ning nende vahel.

Miks Euroopa aastad?

Nende eesmärk on suurendada teadlikkust teatavatest teemadest, julgustada arutelu ja muuta suhtumist. Paljude Euroopa aastate jooksul on kohalikele, riiklikele ja piiriülestele projektidele eraldatud täiendavaid vahendeid Euroopa aasta konkreetse teema käsitlemiseks.

Euroopa aasta saab samuti väljendada kindlat kohustust ja saata poliitilise signaali ELi institutsioonidelt ja liikmesriikide valitsustelt, et asjaomast teemat võetakse tulevases poliitikakujundamises arvesse. Teatavatel juhtudel võib Euroopa Komisjon asjaomase teema kohta esitada uue seadusandliku ettepaneku.

Kuidas valitakse Euroopa aasta teema?

Komisjon teeb asjaomase ettepaneku ning Euroopa Parlament ja ELi liikmesriikide valitsused võtavad selle vastu.

Euroopa aastate loetelu

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?