You are here:

Europæiske år

2015 er det europæiske år for udvikling. Det er første gang, at det europæiske år handler om EU's internationale udviklingspolitik.  Det er et vigtigt år af to grunde:

  • Årtusindudviklingsmålene [POPUP_LABEL]   English (en) skal nås i år.
  • Det internationale samfund skal blive enige om nye tiltag for at udrydde fattigdommen, fremme en bæredygtig udvikling og bekæmpe klimaforandringerne.

Formålet med det europæiske år for udvikling er at få EU-borgerne, især de unge, med i debatten om vores verden, vores værdighed, vores fremtid. Vi opfordrer alle til at deltage aktivt. Der vil være aktiviteter over hele EU, og der bliver sat fokus på udviklingsåret på nettet og i de sociale medier.

Mere om det europæiske år for udvikling

Et europæisk år - hvert år siden 1983

Det første europæiske år i 1983 omhandlede små virksomheder ("SMV'er") og håndværk. Hvert år siden da har EU valgt et særligt emne, der skulle opmuntre til debat og dialog i og mellem de europæiske lande.

Hvorfor europæiske år?

Formålet er at skabe opmærksomhed om bestemte emner, opmuntre til debat og ændre holdninger. Under mange europæiske år ydes der ekstra støtte til lokale, nationale og grænseoverskridende projekter, der tager fat om årets emne.

Det europæiske år kan også demonstrere et stærkt engagement og sende et politisk signal fra EU's institutioner og medlemslande om, at emnet vil blive taget i betragtning i udformningen af den fremtidige politik. I visse tilfælde kan Europa-Kommissionen foreslå ny lovgivning om emnet.

Hvordan vælges temaet for det europæiske år?

Temaet foreslås af Kommissionen og vedtages af Europa-Parlamentet og EU's medlemslande.

Liste over de europæiske år.