You are here:

Evropský rok

Rok 2015 byl stanoven Evropským rokem pro rozvoj. Je to poprvé, kdy se tato iniciativa zaměřuje na mezinárodní rozvojovou pomoc Evropské unie.  Jedná se o přelomový rok ze dvou hledisek:

  • Skončí termín pro splnění rozvojových cílů tisíciletí Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   English (en)
  • Mezinárodní společenství se bude muset domluvit na novém postupu, jak vymýtit chudobu, podpořit udržitelný rozvoj a vyřešit otázky spojené se změnou klimatu.

Cílem Evropského roku pro rozvoj je zapojit evropské občany, zejména mladé lidi, do diskuse o našem světě, naši důstojnosti, naši budoucnosti. Vyzýváme proto všechny obyvatele EU, by se do této iniciativy zapojili. V celé Evropské unii se budou v rámci iniciativy Evropský rok pro rozvoj konat nejrůznější akce. Více se dozvíte na internetu a v sociálních médiích.

Další informace o Evropském roku pro rozvoj

Evropský rok je vyhlašován každoročně již od roku 1983

První Evropský rok (1983) byl věnován malým podnikům a řemeslné výrobě. Od té doby vybírá EU každý rok konkrétní téma, jež má podnítit diskusi na vnitrostátní úrovni i mezi členskými zeměmi.

K čemu tato iniciativa slouží?

Cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o některých tématech, povzbudit diskusi a změnit postoje lidí. Pro tento účel jsou poskytovány dodatečné finanční prostředky na místní, celostátní i přeshraniční projekty zaměřené na téma příslušného Evropského roku.

Prostřednictvím Evropského roku mohou rovněž instituce EU a vlády členských států vyslat silný politický signál a dát najevo svůj záměr zohlednit dané téma při vytváření budoucí politiky. V některých případech navrhne Evropská komise k danému tématu nové právní předpisy.

Jak se téma Evropského roku vybírá?

Téma navrhuje Komise a přijímá jej Evropský parlament a vlády členských států EU.

Seznam témat Evropského roku