Cesta

Evropský rok

V letošním roce, kdy se konají volby do Evropského parlamentu a bude jmenována nová Evropská komise, nebylo pro Evropský rok zvoleno žádné téma.  Místo toho budou i v roce 2014 pokračovat různé projekty související s loňským Evropským rokem občanů. Tyto projekty se zaměří zejména na evropské volby a na demokratickou účast.

Rok 2014 představuje pro občany, zejména ty mladé, příležitost zúčastnit se akcí a seminářů, kde se mohou dozvědět, jak uplatňovat svá práva v demokratických procesech EU. 

Další informace o projektech Evropského roku občanů v roce 2014

Evropský rok je vyhlašován každoročně již od roku 1983

První Evropský rok (1983) byl věnován malým podnikům a řemeslné výrobě. Od té doby vybírá EU každý rok konkrétní téma, jež má podnítit diskusi na vnitrostátní úrovni i mezi členskými zeměmi.

K čemu tato iniciativa slouží?

Cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o některých tématech, povzbudit diskusi a změnit postoje lidí. Pro tento účel jsou poskytovány dodatečné finanční prostředky na místní, celostátní i přeshraniční projekty zaměřené na téma příslušného Evropského roku.

Prostřednictvím Evropského roku mohou rovněž instituce EU a vlády členských států vyslat silný politický signál a dát najevo svůj záměr zohlednit dané téma při vytváření budoucí politiky. V některých případech navrhne Evropská komise k danému tématu nové právní předpisy.

Jak se téma Evropského roku vybírá?

Téma navrhuje Komise a přijímá jej Evropský parlament a vlády členských států EU.

Seznam témat Evropského roku

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?