Навигационна пътека

Европейски години

За тази година, в която ще се състоят изборите за нов Европейски парламент и встъпването в длъжност на нова Европейска комисия, не е избрана определена тема.  Вместо това през 2014 г. ще продължат множество проекти, свързани с 2013 г. — Европейската година на гражданите. Това включва специално внимание към изборите за Европейски парламент и демократичното участие.

2014 г. е шанс за гражданите — по-специално за младите — да участват в прояви и семинари за упражняването на техните права в демократичните процеси в ЕС. 

Още за проектите за Европейската година на гражданите през 2014 г.

Европейска година – всяка година от 1983 г. насам

Първата Европейска година през 1983 г. бе посветена на малките и средните предприятия (МСП) и занаятчийския сектор. Оттогава насам всяка година ЕС избира конкретна тема, за да насърчава дебата и диалога във и между европейските страни.

Защо Европейски години?

Целта е да се повишава осведомеността по определени теми, да се насърчава дебат и да се променя отношението. По време на много Европейски години се осигурява допълнително финансиране за местни, национални и трансгранични проекти по темата на съответната година.

Чрез Европейска година може също така да се изпрати силен политически сигнал за ангажимент от страна на институциите на ЕС и правителствата на страните членки, че темата ще бъде взета предвид в бъдещото разработване на политики. В някои случаи Европейската комисия може да предложи ново законодателство по темата.

Как се избира темата на Европейска година?

Комисията предлага темата, а Европейският парламент и правителствата на страните от ЕС я приемат.

Списък на Европейските години

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?