You are here:

Европейски години

2015 г. е обявена за Европейска година за развитие — за първи път европейска година е посветена на политиката на ЕС за международно развитие.  Годината е ключова по две причини:

  • Това е срокът за постигане на Целите на хилядолетието за развитие Избор на превод за предходната връзка   English (en)
  • Международната общност ще се опита да постигне споразумение за нов курс на действие за слагане край на бедността, насърчаване на устойчиво развитие и справяне с изменението на климата.

Целта на Европейската година за развитие е всички граждани на ЕС, най-вече младите хора, да се включат в дебата за нашия свят, нашето достойнство, нашето бъдеще. Призоваваме всички да бъдат активни. В целия Европейски съюз ще има дейности, като Годината за развитие ще присъства онлайн и в социалните медии.

Повече за Европейската година за развитие

Европейска година – всяка година от 1983 г. насам

Първата Европейска година през 1983 г. бе посветена на малките и средните предприятия (МСП) и занаятчийския сектор. Оттогава насам всяка година ЕС избира конкретна тема, за да насърчава дебата и диалога във и между европейските страни.

Защо Европейски години?

Целта е да се повишава осведомеността по определени теми, да се насърчава дебат и да се променя отношението. По време на много Европейски години се осигурява допълнително финансиране за местни, национални и трансгранични проекти по темата на съответната година.

Чрез Европейска година може също така да се изпрати силен политически сигнал за ангажимент от страна на институциите на ЕС и правителствата на страните членки, че темата ще бъде взета предвид в бъдещото разработване на политики. В някои случаи Европейската комисия може да предложи ново законодателство по темата.

Как се избира темата на Европейска година?

Комисията предлага темата, а Европейският парламент и правителствата на страните от ЕС я приемат.

Списък на Европейските години