EU-institutionernas ledare – vem gör vad?

Martin Schulz

Europaparlamentets talman – Martin Schulz

Mandatperiod: augusti 2014 – januari 2017

Vald av: Europaparlamentets ledamöter

Uppgift:

 • Ser till att parlamentsförfarandena följs.
 • Övervakar parlamentets verksamhet och utskott.
 • Företräder parlamentet i rättsliga frågor och internationella kontakter.
 • Ger det slutliga klartecknet till EU:s budget.

Mer om talmannens arbete
Mer om Europaparlamentet

Donald Tusk

Europeiska rådets ordförande – Donald Tusk

Mandatperiod: December 2014–maj 2017

Utsedd av: EU-ländernas stats- och regeringschefer

Uppgift:

 • Leder Europeiska rådets arbete med att fastställa EU:s övergripande politiska inriktning och prioriteringar – tillsammans med kommissionen.
 • Främjar sammanhållning och samförstånd inom Europeiska rådet.
 • Företräder EU i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Mer om ordförandens arbete
Mer om Europeiska rådet

Jean-Claude Juncker

EU-kommissionens ordförande – Jean-Claude Juncker

Mandatperiod: november 2014 – oktober 2019

Utsedd av: EU-ländernas stats- och regeringschefer med Europaparlamentets samtycke

Uppgift:

 • Ger kommissionen politisk vägledning.
 • Kallar till och leder kommissionärernas gemensamma möten.
 • Leder kommissionens arbete med att genomföra EU-politiken.
 • Deltar i G7-möten.
 • Deltar i större debatter i Europaparlamentet och mellan EU-ländernas regeringar i ministerrådet.

Mer om ordförandens arbete English
Mer om EU-kommissionen
Mer om hur kommissionärerna utses

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s ministerråd – där medlemsländernas ministrar diskuterar och beslutar om EU-lagstiftning – har ingen permanent ordförande. Arbetet leds i stället av det land som för tillfället håller i ordförandeklubban. Ordförandeskapet roterar var sjätte månad. Det betyder att företrädare för ordförandelandet leder mötena ett halvår i taget.

Mer om ministerrådet

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?