You are here:

Predsedniki EU – Opredelitev pristojnosti

Predsedniki vodijo tri najpomembnejše institucije EU:

Predsednik Evropskega parlamenta – Martin Schulz

Martin Schulz

Mandat: avgust 2014–januar 2017

Predsednika Evropskega parlamenta izvolijo poslanci Evropskega parlamenta.

Naloge:

 • zagotavlja pravilno vodenje parlamentarnih postopkov;
 • nadzoruje različne dejavnosti Evropskega parlamenta in njegovih odborov;
 • predstavlja Evropski parlament v pravnih zadevah in mednarodnih odnosih;
 • da končno soglasje proračunu EU.

Več o pristojnostih in nalogah predsednika Evropskega parlamenta Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr)
Več o Evropskem parlamentu

Predsednik Evropskega sveta – Donald Tusk

Donald Tusk

Mandat: december 2014–maj 2017

Predsednika Evropskega sveta izvolijo nacionalni voditelji (voditelji držav in vlad članic EU).

Naloge:

 • vodi delo Evropskega sveta in v sodelovanju s Komisijo določa splošne politične usmeritve in prednostne naloge EU;
 • si prizadeva za krepitev povezanosti in soglasja v Evropskem svetu;
 • predstavlja Evropsko unijo v zadevah, ki se nanašajo na zunanjo in varnostno politiko.

Več o pristojnostih in nalogah predsednika Evropskega sveta
Več o Evropskem svetu

Predsednik Evropske komisije – Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker

Mandat: november 2014– oktober 2019

Predsednika Komisije izvolijo nacionalni voditelji (voditelji držav in vlad članic EU) po odobritvi Evropskega parlamenta.

Naloge:

 • določa politične smernice Komisije;
 • sklicuje in vodi seje kolegija evropskih komisarjev;
 • vodi delo Komisije pri izvajanju politik EU;
 • sodeluje na srečanjih skupine držav G7;
 • sodeluje pri glavnih razpravah v Evropskem parlamentu ter med vladami držav EU v Svetu Evropske unije.

Več o pristojnostih in nalogah predsednika Evropske komisije Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr)
Več o Evropski komisiji
Več o imenovanju komisarjev

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU, v okviru katerega ministri držav članic razpravljajo o zakonodaji EU, nima stalnega predsednika. Delo Sveta vodi država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev. Seje Sveta denimo vodi ustrezni minister države, ki predseduje Svetu Evropske unije.

Več o Svetu Evropske unije

Predsedovanje Komisiji EU: izbiranje med vrsto super kandidatov

Predsedovanje Komisiji EU: izbiranje med vrsto super kandidatov

S postopkom izbire med Spitzenkandidaten je Evropa privedla volitve za predsedovanje Komisiji EU izza zaprtih vrat in moč odločanja položila v roke državljanov.