Przewodniczący instytucji UE – Podział kompetencji

Martin Schulz

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – Martin Schulz

Kadencja: sierpień 2014 – Styczeń 2017

Wybrany przez: posłów do Parlamentu Europejskiego

Zadania:

 • czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu PE
 • nadzoruje działalność Parlamentu i różnych komisji
 • reprezentuje Parlament we wszystkich kwestiach prawnych oraz na szczeblu międzynarodowym
 • wyraża zgodę na ostateczne przyjęcie budżetu UE

Zadania przewodniczącego Parlamentu Europejskiego − więcej informacji
Parlament Europejski − więcej informacji

Donald Tusk

Przewodniczący Rady Europejskiej − Donald Tusk

Kadencja: grudzień 2014 – maj 2017

Mianowany przez: przywódców państw członkowskich (szefów państw i rządów krajów UE)

Zadania:

 • kieruje pracami Rady Europejskiej przy określaniu ogólnego kierunku polityki i priorytetów UE – we współpracy z Komisją
 • wspomaga osiąganie spójności i porozumienia w Radzie Europejskiej
 • reprezentuje UE na zewnątrz w sprawach dotyczących polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Zadania przewodniczącego Rady Europejskiej − więcej informacji
Rada Europejska − więcej informacji

Jean-Claude Juncker

Przewodniczący Komisji Europejskiej – Jean-Claude Juncker

Kadencja: listopad 2014 – październik 2019

Mianowany przez: przywódców państw członkowskich (szefów państw i rządów krajów UE) i po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski

Zadania:

 • sprawuje polityczne kierownictwo w Komisji
 • zwołuje posiedzenia kolegium komisarzy i im przewodniczy
 • kieruje pracami Komisji we wdrażaniu polityki UE
 • uczestniczy w posiedzeniach grupy G7
 • wnosi wkład w najważniejsze debaty prowadzone w Parlamencie Europejskim oraz przez przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie Unii Europejskiej

Zadania przewodniczącego Komisji − więcej informacji English
Komisja Europejska − więcej informacji
Procedura powoływania komisarzy – więcej informacji

Prezydencja Rady UE

Rada UE – w której ramach ministrowie rządów krajowych omawiają przepisy UE – nie ma stałego przewodniczącego. Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję Rady, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy. I tak przedstawiciele kraju sprawującego prezydencję przewodniczą posiedzeniom Rady UE.

Rada UE − więcej informacji

 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?