You are here:

EU:n keskeisten toimielinten johtajat – tehtäväjako

EU:n keskeisiä toimielimiä johtavat seuraavat henkilöt:

Euroopan parlamentin puhemies – Martin Schulz

Martin Schulz

Toimikausi: elokuu 2014 – tammikuu 2017

Nimitystapa: Euroopan parlamentin jäsenten valitsema

Tehtävät:

 • varmistaa parlamentin työjärjestyksen noudattaminen
 • valvoa parlamentin ja valiokuntien toimintaa
 • edustaa parlamenttia kaikissa oikeudellisissa asioissa ja kansainvälisissä suhteissa
 • antaa lopullinen hyväksyntä EU:n budjetille.

Lisätietoa Euroopan parlamentin puhemiehen työstä Näytä edellisen linkin kieliversiot   Deutsch (de) English (en) français (fr)
Lisätietoa Euroopan parlamentista

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja – Donald Tusk

Donald Tusk

Toimikausi: joulukuu 2014 – toukokuu 2017

Nimitystapa: EU-maiden valtionpäämiesten tai pääministerien nimittämä

Tehtävät:

 • johtaa – yhteistyössä komission kanssa – Eurooppa-neuvoston työtä EU:n yleisten poliittisten linjausten ja painotusten määrittämisessä
 • edistää yhtenäisyyttä ja yhteisymmärrystä Eurooppa-neuvostossa
 • edustaa EU:ta ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä.

Lisätietoa Eurooppa-neuvoston puhemiehen työstä
Lisätietoa Eurooppa-neuvostosta

Euroopan komission puheenjohtaja – Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker

Toimikausi: marraskuu 2014 – lokakuu 2019

Nimitystapa: EU-maiden valtionpäämiesten tai pääministerien nimittämä ja Euroopan parlamentin hyväksymä

Tehtävät:

 • antaa komissiolle poliittiset suuntaviivat
 • koollekutsua komissaarien kokoukset ja johtaa niitä
 • johtaa komission työtä EU-politiikan täytäntöönpanossa
 • osallistua G7-kokouksiin
 • osallistua tärkeimpiin keskusteluihin sekä Euroopan parlamentissa että EU-maiden hallitusten kanssa Euroopan unionin neuvostossa.

Lisätietoa komission puheenjohtajan työstä Näytä edellisen linkin kieliversiot   Deutsch (de) English (en) français (fr)
Lisätietoa Euroopan komissiosta
Lisätietoa komissaarien nimittämisestä

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio

Euroopan unionin neuvostolla – jossa jäsenmaiden ministerit keskustelevat EU:n lainsäädännöstä – ei ole pysyvää yksittäistä johtajaa. Kukin EU-maa johtaa sen työskentelyä vuorollaan 6 kuukauden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona. Esimerkiksi kokouksia johtaa aina joku puheenjohtajavaltion edustaja.

Lisätietoa EU:n neuvostosta

Euroopan komission puheenjohtajuus: valinta superehdokkaiden joukosta

Euroopan komission puheenjohtajuus: valinta superehdokkaiden joukosta

Spitzenkandidaten-prosessilla EU on tuonut Euroopan komission puheenjohtajan vaalit päivänvaloon suljettujen ovien takaa ja antanut valtaa kansalaisille.