You are here:

ELi institutsioonide juhid – kes mida teeb?

ELi kolme peamise institutsiooni juhid kannavad järgmisi ametinimetusi:

Euroopa Parlamendi president – Martin Schulz

Martin Schulz

Ametiaeg: august 2014–jaanuar 2017

Valivad: Euroopa Parlamendi liikmed

Ülesanded:

 • parlamendi kodukorra nõuetekohase järgimise tagamine
 • parlamendi tegevuse ja eri komiteede töö jälgimine
 • parlamendi esindamine kõigis õigusküsimustes ning rahvusvahelistes suhetes
 • ELi eelarvel küsimuses lõpliku nõusoleku andmine

Lugege täiendavalt Euroopa Parlamendi presidendi töö kohta Valige lingiga seotud tõlked   Deutsch (de) English (en) français (fr)
Lisateavet Euroopa Parlamendi kohta

Euroopa Ülemkogu eesistuja – Donald Tusk

Donald Tusk

Ametiaeg: detsember 2014 – mai 2017

Ametisse määravad: ELi liikmesriikide riigi- ja valitsusjuhid

Ülesanded:

 • Euroopa Ülemkogu töö juhtimine ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteetide määratlemisel, koostöös Euroopa Komisjoniga
 • ühtekuuluvuse ja konsensuse edendamine Euroopa Ülemkogus
 • ELi esindamine välis- ja julgeolekuküsimustes

Lugege täiendavalt Euroopa Ülemkogu eesistuja töö kohta
Lisateavet Euroopa Ülemkogu kohta

Euroopa Komisjoni president – Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker

Ametiaeg: november 2014-oktoober 2019

Ametisse määravad: ELi liikmesriikide riigi- ja valitsusjuhid Euroopa Parlamendi heakskiidul.

Ülesanded:

 • Euroopa Komisjonile poliitiliste suuniste andmine
 • volinike kolleegiumi koosolekute korraldamine ja nende juhtimine
 • Euroopa Komisjoni töö juhtimine ELi poliitika rakendamisel
 • osalemine G7 tippkohtumistel
 • osalemine olulistes aruteludes nii Euroopa Parlamendis kui ka ELi liikmesriikide valitsuste tasandil Euroopa Liidu Nõukogus

Lugege täiendavalt Euroopa Komisjoni presidendi töö kohta Valige lingiga seotud tõlked   Deutsch (de) English (en) français (fr)
Lisateavet Euroopa Komisjoni kohta
Lisateavet volinike ametisse määramise kohta

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik

Euroopa Liidu Nõukogul, mille raames liikmesriikide ministrid peavad arutelusid ELi õigusaktide teemal, ei ole alalist juhti. Selle tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel. Näiteks on eesistujariigi esindajad kohtumistel eesistujateks.

Lisateavet Euroopa Liidu Nõukogu kohta

ELi Komisjoni president: valik hulga superkandidaatide seast

ELi Komisjoni president: valik hulga superkandidaatide seast

Läbi Spitzenkandidaten protsessi on Euroopa toonud ELi Komisjoni presidendi valimised suletud uste tagant välja, andes võimu kodanike kätte.