You are here:

EU's formænd – hvem laver hvad?

De 3 store EU-institutioner har hver en formand:

Europa-Parlamentets formand – Martin Schulz

Martin Schulz

Embedsperiode: august 2014 - januar 2017

Valgt af: medlemmerne af Europa-Parlamentet

Rolle:

 • Sikrer, at de parlamentariske procedurer følges
 • Fører tilsyn med Parlamentets forskellige aktiviteter og udvalg
 • Repræsenterer Parlamentet i alle juridiske forhold og i dets internationale forbindelser
 • Giver endeligt grønt lys for EU's budget

Mere om jobbet som Europa-Parlamentets formand Vælg oversættelse af det forrige link   Deutsch (de) English (en) français (fr)
Mere om Europa-Parlamentet

Det Europæiske Råds formand – Donald Tusk

Donald Tusk

Embedsperiode: december 2014 – maj 2017

Udpeget af: de nationale ledere (EU-landenes stats- og regeringschefer)

Rolle:

 • Leder Det Europæiske Råds arbejde med at fastlægge EU's overordnede politiske retningslinjer og prioriteter – i samråd med Kommissionen
 • Fremmer samhørighed og enighed internt i Det Europæiske Råd
 • Repræsenterer EU udadtil i udenrigs- og sikkerhedsspørgsmål

Mere om jobbet som Det Europæiske Råds formand
Mere om Det Europæiske Råd

Kommissionens formand – Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker

Embedsperiode: November 2014 - Oktober 2019

Udpeget af: de nationale ledere (EU-landenes stats- og regeringschefer) og godkendt af Europa-Parlamentet

Rolle:

 • Giver Kommissionen politisk vejledning
 • Indkalder til og leder møder i kommissærkollegiet
 • Leder Kommissionens arbejde med at føre EU's politikker ud i livet
 • Deltager i G7-møder
 • Bidrager til vigtige forhandlinger både i Europa-Parlamentet og mellem EU-landenes regeringer i Rådet for Den Europæiske Union

Mere om jobbet som Kommissionens formand Vælg oversættelse af det forrige link   Deutsch (de) English (en) français (fr)
Mere om Kommissionen
Mere om, hvordan kommissærerne udnævnes

Formandskabet for Rådet

Rådet for EU – hvor landenes ministre drøfter EU-lovgivningen – har ikke den samme person som fast formand. Arbejdet ledes af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år. Det er f.eks. repræsentanter for formandskabslandet, der leder møderne.

Mere om Rådet for EU

EU kommission formandskabet: at vælge fra en legion af super kandidater

EU kommission formandskabet: at vælge fra en legion af super kandidater

Gennem sin Spitzenkandidaten proces har Europa bragt EU kommission valg formandskabet ud fra bag lukkede døre, hvilket placerer magten i hænderne på borgerne.