EU's formænd – hvem laver hvad?

Martin Schulz

Europa-Parlamentets formand – Martin Schulz

Embedsperiode: august 2014 - januar 2017

Valgt af: medlemmerne af Europa-Parlamentet

Rolle:

 • Sikrer, at de parlamentariske procedurer følges
 • Fører tilsyn med Parlamentets forskellige aktiviteter og udvalg
 • Repræsenterer Parlamentet i alle juridiske forhold og i dets internationale forbindelser
 • Giver endeligt grønt lys for EU's budget

Mere om jobbet som Europa-Parlamentets formand
Mere om Europa-Parlamentet

Herman Van Rompuy

Det Europæiske Råds formand – Herman Van Rompuy

Embedsperiode: juni 2012 - november 2014

Udpeget af: de nationale ledere (EU-landenes stats- og regeringschefer)

Rolle:

 • Leder Det Europæiske Råds arbejde med at fastlægge EU's overordnede politiske retningslinjer og prioriteter – i samråd med Kommissionen
 • Fremmer samhørighed og enighed internt i Det Europæiske Råd
 • Repræsenterer EU udadtil i udenrigs- og sikkerhedsspørgsmål

Mere om jobbet som Det Europæiske Råds formand
Mere om Det Europæiske Råd

José Manuel Barroso

Kommissionens formand – José Manuel Barroso

Embedsperiode: januar 2010 - december 2014

Udpeget af: de nationale ledere (EU-landenes stats- og regeringschefer) og godkendt af Europa-Parlamentet

Rolle:

 • Giver Kommissionen politisk vejledning
 • Indkalder til og leder møder i kommissærkollegiet
 • Leder Kommissionens arbejde med at føre EU's politikker ud i livet
 • Deltager i G8-møder
 • Bidrager til vigtige forhandlinger både i Europa-Parlamentet og mellem EU-landenes regeringer i Rådet for Den Europæiske Union

Mere om jobbet som Kommissionens formand Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)
Mere om Kommissionen
Mere om, hvordan kommissærerne udnævnes

Formandskabet for Rådet

Rådet for EU – hvor landenes ministre drøfter EU-lovgivningen – har ikke den samme person som fast formand. Arbejdet ledes af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år. Det er f.eks. repræsentanter for formandskabslandet, der leder møderne.

Mere om Rådet for EU

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?