Předsedové orgánů EU – jaké jsou jejich úkoly?

V čele každého ze tří hlavních orgánů EU stojí předseda:

Martin Schulz

Předseda Evropského parlamentu – Martin Schulz

Funkční období: srpen 2014 – Leden 2017

Zvolen: poslanci Evropského parlamentu

Úkoly:

 • zajišťuje dodržování parlamentních postupů
 • dohlíží na jednotlivé výbory a činnosti Evropského parlamentu
 • zastupuje Parlament ve všech právních záležitostech a reprezentuje ho na mezinárodní úrovni
 • vyslovuje konečný souhlas s rozpočtem EU

Další informace o úkolech předsedy Evropského parlamentu
Více o Evropském parlamentu

Donald Tusk

Předseda Evropské rady – Donald Tusk

Funkční období: prosinec 2014 – květen 2017

Jmenován: vedoucími představiteli zemí EU (hlavy států či předsedové vlád)

Úkoly:

 • vede činnost Evropské rady, která ve spolupráci s Komisí stanovuje obecnou politickou linii a priority EU
 • podporuje soudržnost a konsenzus uvnitř Evropské rady
 • zastupuje EU navenek v oblasti zahraničních záležitostí a bezpečnostních otázek

Další informace o úkolech předsedy Evropské rady
Více o Evropské radě

Jean-Claude Juncker

Předseda Evropské komise – Jean-Claude Juncker

Funkční období: listopad 2014 - říjen 2019

Jmenován: vedoucími představiteli zemí EU (hlavy států či předsedové vlád) – se souhlasem Evropského parlamentu

Úkoly:

 • představuje politické vedení Komise
 • svolává a přesedá zasedáním sboru komisařů a komisařek
 • vede činnost Komise při realizaci politik EU
 • účastní se zasedání skupiny G7
 • účastní se důležitých diskuzí jak v Evropském parlamentu, tak mezi vládami zemí EU v Radě Evropské unie

Další informace o úkolech předsedy Evropské komise English
Více o Evropské komisi
Více informací o jmenování komisařů

Předsednictví Rady EU

Rada EU, v níž ministři jednotlivých zemí jednají o legislativě EU, nemá stálého předsedu. Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců. Zástupci předsednické země tak například řídí zasedání Rady.

Více o Radě EU

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?