Val till Europaparlamentet 2014

Den 22–25 maj 2014 hålls val till Europaparlamentet för nästa femårsperiod. Parlamentets uppgift är bland annat att anta ny EU-lagstiftning tillsammans med ministerrådet.

EU-valet 2014 – Logotyp

Europaparlamentet

Parlamentet är det enda folkvalda organet i EU och företräder EU:s 500 miljoner invånare. Det är den ena av EU:s båda lagstiftande institutioner. Den andra är Europeiska unionens råd (ministerrådet), som företräder medlemsländernas regeringar.

Hur många ledamöter väljs?

Det nya parlamentet kommer att ha 751 medlemmar (750 ledamöter och en talman). Platserna fördelas bland medlemsländerna på grundval av ”degressiv proportionalitet”. Det innebär att de mindre länderna är något överrepresenterade i förhållande till sin folkmängd. Antalet ledamöter per land sträcker sig från 6 för Malta, Luxemburg, Cypern och Estland till 96 för Tyskland.

Vem får rösta?

Vem som får rösta i EU-valet fastställs i ländernas egen lagstiftning. I EU-rätten fastställs de grundläggande principerna – att ledamöterna ska väljas i allmänna direkta val som är fria och hemliga. Dessutom ska ländernas ledamöter väljas proportionellt.

Nyhet i årets val

Enligt Lissabonfördraget från 2009 ska EU-ländernas stats- och regeringschefer – som träffas för regelbundna toppmöten i Europeiska rådet – ta hänsyn till valresultatet när de föreslår vem som ska bli EU-kommissionens nya ordförande. Sedan är det parlamentet som godkänner ordföranden.

Parlamentet antog 2013 en resolution där man uppmanar partier från alla politiska läger att föreslå kandidater till posten som kommissionsordförande. Kandidaterna ska presentera sig själva och vad de står för i alla EU-länder.


Videoklipp

Håll dig uppdaterad

Facebook

  • EuropaparlamentetEnglish (en)

Twitter

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?