Naršymo kelias

2014 m. Europos Parlamento rinkimai

2014 m. gegužės 22–25 d. bus išrinktas kitos penkerių metų kadencijos Europos Parlamentas. Drauge su ES Taryba jis formuos ES politiką.

2014 m. Europos Parlamento rinkimų logotipas

Europos Parlamentas

Europos Parlamentas – vienintelė ES rinkėjų tiesiogiai renkama ES institucija, atstovaujanti 500 mln. ES gyventojų. Tai viena iš pagrindinių ES teisės aktus priimančių institucijų. Ji tai daro drauge su Europos Sąjungos Taryba, atstovaujančia ES valstybių narių vyriausybėms.

Kiek Europos Parlamento narių bus išrinkta?

Naujasis parlamentas turės 751 narį (750 Europos Parlamento narių ir vieną pirmininką). Vietos ES šalims skiriamos laikantis mažėjančio proporcingumo principo. Tai reiškia, kad daugiau gyventojų turinčios šalys turi daugiau vietų Parlamente negu mažesnės, tačiau mažesnių šalių atstovų yra šiek tiek daugiau, jei palyginsime jų atstovaujamų žmonių skaičių. Mažiausiai vietų Europos Parlamente – po šešias – turi Malta, Liuksemburgas, Kipras ir Estija, daugiausiai – 96 – Vokietija.

Kas gali balsuoti?

Balsavimas Europos Parlamento rinkimuose reglamentuojamas nacionaliniais teisės aktais. ES teisės aktuose nustatyti pagrindiniai principai – Europos Parlamento nariai turi būti renkami remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, laisvu ir slaptu balsavimu. Kiekvienoje valstybėje narėje Europos Parlamento nariai renkami remiantis proporcingu atstovavimu.

Kas nauja?

2009 m. įsigaliojusioje Lisabonos sutartyje nustatyta, kad ES šalių vyriausybės, kurių atstovai reguliariai susitinka Europos Vadovų Taryboje, siūlydami naują Komisijos pirmininką turi atsižvelgti į Europos Parlamento rinkimų rezultatus. Po to dėl pirmininko turės balsuoti ir jį išrinkti Europos Parlamentas.

2013 m. Parlamento priimtoje rezoliucijoje politinės partijos raginamos siūlyti kandidatus į šį postą. Šie kandidatai visose ES šalyse turėtų prisistatyti ir supažindinti rinkėjus su savo programa.


Vaizdo siužetai

Prisijunkite

Facebook

  • Europos ParlamentasEnglish (en)

Twitter

 Papildoma informacija

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?