Valg til EU-Parlamentet 2014

Den 22.-25. maj 2014 vælges Europa-Parlamentet for den næste femårsperiode. Parlamentet kommer til at lovgive i fællesskab med EU's Ministerråd.

Valget til EU-Parlamentet 2014 – logo

Europa-Parlamentet

Parlamentet vælges som det eneste EU-organ direkte af EU’s vælgere, og det repræsenterer EU’s 500 millioner indbyggere. Sammen med Rådet for Den Europæiske Union, der repræsenterer medlemsstaternes regeringer, er Parlamentet EU's vigtigste lovgivende institution.

Hvor mange parlamentsmedlemmer skal der vælges?

Det nye EU-Parlament får 751 medlemmer – 750 parlamentsmedlemmer (MEP'er) og 1 formand. Fordelingen af mandaterne mellem EU-landene foretages efter princippet om "degressiv proportionalitet". Det betyder, at mere folkerige lande har fået tildelt flere mandater end små lande, men at de mindre lande samtidig har et lidt større antal mandater, end deres befolkningers størrelse berettiger til. Antallet af MEP'er spænder fra 6 fra Malta, Luxembourg, Cypern og Estland til 96 fra Tyskland.

Hvem må stemme?

Stemmeafgivelsen ved valget til EU-Parlaments er underlagt national lovgivning. EU's lovgivning fastlægger grundlæggende principper – at valghandlingen skal have form af almindelige direkte, frie og hemmelige valg, og at MEP'erne skal vælges efter forholdstalsmetoden i hvert enkelt EU-land.

Hvad er nyt?

Lissabontraktaten fra 2009 kræver nu, at EU's regeringer – som mødes ved de regelmæssige topmøder i Det Europæiske Råd – tager hensyn til resultatet af valget til Europa-Parlamentet, når de foreslår en ny formand for Kommissionen. Formanden skal derefter godkendes og vælges af Europa-Parlamentet.

Samtidig har Europa-Parlamentet i 2013 vedtaget en resolution, som opfordrer partierne på tværs af det politiske spektrum til at opstille kandidater til denne post. Disse kandidater skal så præsentere sig selv og deres program personligt i alle EU-lande.


Videoklip

Hold forbindelsen

Facebook

  • Europa-ParlamentetEnglish (en)

Twitter

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?