Volby do Evropského parlamentu 2014

Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 22. – 25. května 2014. Poslanci jsou voleni na období 5 let. Společně s Radou EU budou rozhodovat o právních předpisech Unie.

Volby do Evropského parlamentu 2014 – Logo

Evropský parlament

Evropský parlament je jediným z orgánů EU, který si volí občané v přímých volbách. Jeho poslanci tak reprezentují všech 500 milionů obyvatel Unie. Společně s Radou Evropské unie, která zastupuje vlády členských států, je jedním z nejdůležitějších zákonodárných orgánů Unie.

Kolik poslanců EP bude zvoleno?

Nové parlamentní shromáždění bude mít 751 členů (750 poslanců a 1 předseda). Křesla se mezi země EU rozdělují na základě tzv. „sestupné poměrnosti“. To znamená, že lidnatější země mají více křesel než státy s menším počtem obyvatel, ale zároveň jsou tyto menší země v poměru ke své velikosti zastoupeny o něco více. Počet poslanců Evropského parlamentu volených za jednotlivé země se pohybuje od 6 poslanců za Maltu, Lucembursko, Kypr a Estonsko do 96 poslanců za Německo.

Kdo může jít volit?

Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu se řídí právem jednotlivých členských států. Právní předpisy Unie stanoví hlavní zásady voleb: musí jít o všeobecné a přímé volby, hlasování musí být tajné a svobodné. Poslanci EP musí být v každé zemi Unie voleni na základě poměrného zastoupení.

Co je v těchto volbách nového?

Lisabonská smlouva z roku 2009 nyní vyžaduje, aby představitelé států EU, kteří se pravidelně scházejí na summitech Evropské rady, vzali výsledky voleb do Evropského parlamentu v úvahu při předkládání návrhů na nového předsedu Evropské komise. O novém předsedovi Komise se musí poté hlasovat a musí být volbou v Evropském parlamentu schválen.

Evropský parlament přijal v roce 2013 usnesení, v němž vyzývá strany napříč politickým spektrem, aby určily své kandidáty na tuto funkci. Tito kandidáti se pak budou moci osobně prezentovat ve všech zemích EU.


Video

Zůstaňte ve spojení

Facebook

  • Evropský parlamentEnglish (en)

Twitter

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?