• EU-lagstiftning
    • Beslutsfattande
    • Lagstiftning och rättspraxis
    • Var med och påverka

Beslutsfattande i EU

EU:s lagstiftning är indelad i primärrätt och sekundärrätt. Fördragen (primärrätten) utgör grunden för all EU:s verksamhet.

Sekundärrätten omfattar förordningar, direktiv och beslut och bygger på fördragens mål och principer.

Så fattar EU sina beslut

EU fattar främst sina beslut enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet (tidigare ”medbeslutandeförfarandet”). Det betyder att det folkvalda EU-parlamentet måste godkänna EU:s lagstiftning tillsammans med ministerrådet (de 27 EU-ländernas regeringar). Kommissionen föreslår nya lagar och ser till att EU-lagstiftningen följs.

EU-fördragen

EU vilar på rättstatsprincipen. Det betyder att allt som EU gör bygger på de fördrag som frivilligt och demokratiskt har godkänts av alla EU-länderna.

Med Lissabonfördraget utökades antalet politikområden där beslut fattas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Europaparlamentet Englishfrançais har också fått större makt att stoppa lagförslag om det inte är överens med ministerrådet.

Förordningar, direktiv och andra rättsakter

Det finns flera olika rättsakter som kan användas för att uppnå målen i EU-fördragen. Exempel på sådana rättsakter är förordningar, direktiv, rekommendationer och yttranden. En del är bindande, andra inte. Vissa gäller för samtliga EU-länder, andra bara för ett fåtal.

Tillämpning av EU-lagstiftningen

EU-rätten innehåller inte bara rättigheter och skyldigheter för medlemsländerna utan också en rad regler som gäller privatpersoner och företag. Rättsväsendet i medlemsländerna ska se till att dessa regler genomförs och tillämpas korrekt.

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?