Navigacijski put

  • Pravo EU-a
    • Donošenje odluka
    • Zakonodavstvo i sudska praksa
    • Iznesite svoje mišljenje

Odlučivanje u Europskoj uniji

Zakonodavstvo Europske unije dijeli se na primarno i sekundarno zakonodavstvo. Ugovori (primarno zakonodavstvo) čine temelj i sadržavaju pravila za cjelokupno djelovanje EU-a.

Sekundarno zakonodavstvo, koje uključuje uredbe, direktive i odluke, proizlazi iz načela i ciljeva utvrđenih ugovorima.

Kako EU odlučuje

Standardni postupak odlučivanja u EU-u je takozvani redovni zakonodavni postupak (stari naziv je „suodlučivanje”). To znači da izravno izabran Europski parlament mora odobriti zakonodavstvo EU-a zajedno s Vijećem (vlade 27 država članica EU-a). Europska komisija izrađuje nacrte zakonodavstva EU-a i provodi ga.

Ugovori EU-a

Europska unija temelji se na vladavini prava. To znači da se svako njezino djelovanje temelji na ugovorima koje su dobrovoljno i demokratski odobrile sve države članice EU-a.

Ugovorom iz Lisabona povećao se broj područja politike u kojima se primjenjuje redovni zakonodavni postupak. Europski parlament ima i veće ovlasti da blokira prijedlog ako se ne slaže s Vijećem.

Uredbe, direktive i ostali akti

Ciljevi utvrđeni ugovorima EU-a ostvaruju se različitim pravnim aktima. Ti zakonodavni akti uključuju uredbe, direktive, preporuke i mišljenja. Određeni su obvezujući, drugi nisu. Neki vrijede za sve države članice, a neki samo za pojedine.

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?