You are here:

Europeiska unionens satellitcentrum

Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen) inrättades 2002 med stöd av rådets gemensamma åtgärd av den 20 juli 2001 (EUT L 188, 27.6.2014). Det inledde sin verksamhet i januari 2002. Centrumet är ett organ inom Europeiska unionens råd och har till uppgift att ta fram och bearbeta information från satellitbilder av jorden. Centrumets mål är att hjälpa EU att fatta beslut på området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP).

Satcen är en separat juridisk person som övervakas dels av rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik, dels av generalsekretariatets operativa ledning. Centrumet har sitt säte i Torrejón i närheten av Madrid.

Mr Pascal Legai Direktör
 

Europeiska unionens satellitcentrum

Kontaktuppgifter till

Tfn
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Länkar