You are here:

Satelitski center Evropske unije

Satelitski center Evropske unije (Satcen) je bil ustanovljen leta 2002 na podlagi Skupnega ukrepa Sveta z dne 20. julija 2001 (UL L 188, 27.6.2014) in je začel delovati januarja 2002. Center je agencija Sveta Evropske unije, ki izkorišča in pripravlja informacije, ki izhajajo iz analiz satelitskih posnetkov opazovanja Zemlje. Pomaga pri oblikovanju odločitev EU na področju skupne zunanje in varnostne politike (SZVP).

Satcen je pravna oseba zaradi izvajanja svojih funkcij in je pod političnim nadzorom Političnega in varnostnega odbora Sveta, operativne usmeritve pa določa generalni sekretar. Sedež centra je v Torrejónu, v bližini Madrida, v Španiji.

Mr Pascal Legai Direktor
 

Satelitski center Evropske unije

Kontaktni podatki

Tel
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Povezave