You are here:

Satelitné stredisko Európskej únie

Satelitné stredisko Európskej únie (Satcen) bolo vytvorené v roku 2002 na základe jednotnej akcie Rady z 20. júla 2001 (Ú. v. EÚ L 188, 27.6.2014) a so svojou činnosťou začalo v januári 2002. Ide o agentúru Rady Európskej únie, ktorá sa zameriava na využívanie a poskytovanie informácií založených na analýze satelitných snímok Zeme. Jej cieľom je podporovať rozhodovací proces EÚ v oblasti Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Aby mohlo Satcen vykonávať svoju funkciu, má vlastnú právnu subjektivitu a nachádza sa pod politickým dohľadom Politického a bezpečnostného výboru Rady a pod operačným riadením generálneho tajomníka. Stredisko sa nachádza v Španielsku, v Torrejón de Ardoz neďaleko Madridu.

Mr Pascal Legai riaditeľ
 

Satelitné stredisko Európskej únie

Kontaktné údaje

Tel
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Odkazy