Satelitné stredisko Európskej únie

Satelitné stredisko Európskej únie (Satcen) bolo vytvorené v roku 2002 na základe jednotnej akcie Rady z 20. júla 2001 (Ú. v. EÚ L 188, 27.6.2014) a so svojou činnosťou začalo v januári 2002. Ide o agentúru Rady Európskej únie, ktorá sa zameriava na využívanie a poskytovanie informácií založených na analýze satelitných snímok Zeme. Jej cieľom je podporovať rozhodovací proces EÚ v oblasti Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Aby mohlo Satcen vykonávať svoju funkciu, má vlastnú právnu subjektivitu a nachádza sa pod politickým dohľadom Politického a bezpečnostného výboru Rady a pod operačným riadením generálneho tajomníka. Stredisko sa nachádza v Španielsku, v Torrejón de Ardoz neďaleko Madridu.

Mr Pascal Legai riaditeľ

Poštová adresa:
Satelitné stredisko Európskej únie
Apdo. de Correos 511
Torrejón de Ardoz 28850 Španielsko

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?