You are here:

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (Satcen) powołano w 2002 r. na podstawie wspólnego działania Rady z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. L 188 z 27.6.2014). Centrum rozpoczęło działalność w styczniu 2002 r. Jest to agencja Rady Unii Europejskiej odpowiedzialna za przetwarzanie i dostarczanie informacji pochodzących z analiz obrazów satelitarnych. Centrum ma za zadanie wspieranie procesów decyzyjnych w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE (WPZiB)

Satcen posiada osobowość prawną konieczną do wykonywania jego zadań. Nadzór polityczny nad jego działaniami sprawuje Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa Rady, a instrukcje operacyjne wydaje Sekretarz Generalny Rady. Centrum ma swoją siedzibę w Torrejón koło Madrytu w Hiszpanii.

Mr Pascal Legai Dyrektor
 

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej

Dane kontaktowe

Tel
+34 91 678 60 00
Faks
+34 91 678 60 06
Linki