Centrum Satelitarne Unii Europejskiej

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (Satcen) powołano w 2002 r. na podstawie wspólnego działania Rady z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. L 188 z 27.6.2014). Centrum rozpoczęło działalność w styczniu 2002 r. Jest to agencja Rady Unii Europejskiej odpowiedzialna za przetwarzanie i dostarczanie informacji pochodzących z analiz obrazów satelitarnych. Centrum ma za zadanie wspieranie procesów decyzyjnych w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE (WPZiB)

Satcen posiada osobowość prawną konieczną do wykonywania jego zadań. Nadzór polityczny nad jego działaniami sprawuje Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa Rady, a instrukcje operacyjne wydaje Sekretarz Generalny Rady. Centrum ma swoją siedzibę w Torrejón koło Madrytu w Hiszpanii.

Mr Pascal Legai Dyrektor

Adres pocztowy:
European Union Satellite Centre
Apdo. de Correos 511
Torrejón de Ardoz 28850 Hiszpania

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?