You are here:

Satellietcentrum van de Europese Unie

Het satellietcentrum van de Europese Unie (Satcen) werd in 2002 opgericht op basis van een gemeenschappelijk optreden van de Raad van 20 juli 2001 (PB L 188 van 27.6.2014) en werd in januari 2002 operationeel. Het is een agentschap van de Raad van de Europese Unie dat de opdracht heeft informatie te exploiteren en te produceren die het resultaat is van de analyse van satellietbeelden. Het heeft tot doel de EU-besluitvorming te ondersteunen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB).

Het Satcen heeft de rechtspersoonlijkheid die nodig is om zijn taken te kunnen uitvoeren en staat onder het politieke toezicht van het Politiek en Veiligheidscomité van de Raad en onder de operationele leiding van de secretaris-generaal. Het is gevestigd in Torrejón, dichtbij Madrid in Spanje.

Dhr. Pascal Legai Directeur
 

Satellietcentrum van de Europese Unie

Contact

Tel
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Links